predex
24

Jak nasz prymas skazal na stos z jego książek Wolańskiego, badacza Lechii.