Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

„Konzervatívny oponent“ nemeckej synody prijíma prijímanie do ruky - od dievčaťa

Na slávnostnej svätej omši Nemeckej synodálnej cesty bolo „konzervatívnemu“ biskupovi z Regensburgu, Rudolfovi Voderholzerovi, podané sväté prijámanie dievčaťom. Vo vydaní diecéznych novín Freiburgu …
Joske
Nevidíte, protože jste slepí. Satanova matrice není Kristova Církev.
Proste Pána, aby vás uzdravil, abyste viděli. Času je málo a vy jej utrácíte šátráním kolem sebe. Místo, abyste šli za Kristem, stojíte stále na jednom místě.
U liberálů je všechno možné, stejně jako bylo za středověku,
kdy samo destero bylo cizí.....
p.s. všichni liberálové jsou na odchodu / liberalismus končí-prohlásil V.V. Putin/
👍 www.youtube.com/watch
👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 Jen VÍRU mít doufat a jít.