36:05

Jidášové sebevražedně zrušili mše - zůstaly jen v Gruzii, Rusku, Ukrajině, Rumunsku, Bulharsku

V Garabandalu předpovězena krize a věčné zavržení vedoucích Církve i jejich oveček, a že prakticky v žádném kostale nebudou mše. Kvůli mému protestování proti vraždění potratem, díky zbabělosti …More
V Garabandalu předpovězena krize a věčné zavržení vedoucích Církve i jejich oveček, a že prakticky v žádném kostale nebudou mše. Kvůli mému protestování proti vraždění potratem, díky zbabělosti svého biskupa sloužím mše sv. už 15 let doma. Teď kromě vyjmenovaných států všichni kněží, ač mistři kompromisů, slouží doma, v zamčeném kostele, nebo vůbec. Efezským 5,9-20; 6,1-4; Evangelium sv. Marka 4,22-25; 5,1-13; 5,18-19.
Zedad
No stále platí:
Marek 12, 17Ježíš jim řekl: „Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu.“ Velice se nad tím podivili.
Ústava prý nám snad zajišťuje svobodu konání mší svatých.

Mše svaté v domácnostech slouženy jistě jsou. Mše svaté jsou i v televizi. Dnešní doba je doba médií, tak by mělo být více modliteb ve všech médiích. I to je forma evangelizace.
Libor Halik
RV: V Itálii věřící lidé umírají bez svátostí (BEZ ZPOVĚDI !) a bez rozloučení. Kaplani k nim NEmohou. L : To už je pronásledování křesťanů státem www.christnet.eu/…/rv_v_italii_lid… A v České republice? ČBK: Věřící pacienti mají na návštěvu duchovního ústavní právo. Detaily v nichž je tzv. zakopaný pes: www.christnet.eu/…/cbk_verici_paci…
Libor Halik
Katolické mše sv. pro lid zůstaly, Bohu díky, i v některých katolických diecézích Španělska a v Indonézii. Hiszpański biskup twardo: "nie ma potrzeby odwoływania mszy" a Mimo koronawirusa kardynał przeprowadza dziwaczne święcenia Bohu díky, pravoslavné liturgie (mše) pro lid zůstaly i v Polsku. dakowski.pl/index.php
apredsasatoci
Pekné svedectvo.