vi.news
53

Francis vẫn thúc đẩy nguyên nhân chính của lạm dụng - theo Tổng Giám mục Viganò

Người báo tin, Tổng giám mục Carlo Maria Viganò, hiện vẫn đang ẩn náu, vừa xuất bản một bài viết về lạm dụng giáo sĩ trên NCRegister.com (16 tháng 2). Nguyên nhân chính của các vụ lạm dụng mà ông …