Boží slovo na den 22.5. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, …
Mates5485 likes this.
Zedad
.......můžete prosit oč chcete...
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Nad vloženou ikonou kdyby každý v Duchu svatém
rozjímal, jistě by byl Duchem dostatečně poučen,

nejen o ,ALE i....
Jak jsi stejné Theo....
"Může ovce žít mezi vlky, aniž by ji napadali"?
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/05_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Někteří lidé přišli z Judska (do Antiochie) a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/05_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
Někteří lidé přišli z Judska (do Antiochie) a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někteří z nich odebrali k apoštolům a starším do Jeruzaléma. Církevní obec je tedy vypravila na cestu. Šli přes Fénicii a Samařsko a obšírně vykládali o tom, jak se pohané obracejí, a tím působili všem bratřím velikou radost. Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati od církevní obce, apoštolů a starších. Vypravovali jim, co všechno Bůh jejich prostřednictvím vykonal. Ale někteří z těch, kdo přešli k víře z farizejské strany, zasáhli a říkali: „Pohané musí přijmout obřízku a je třeba jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův Zákon.“ Sešli se tedy apoštolové a starší, aby tu věc uvážili.
Sk 15,1-6

Žalm:
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
Nebo: Aleluja.

Zaradoval jsem se, když mi řekli:
„Do domu Hospodinova půjdeme!“
Už stojí naše nohy
v tvých branách, Jeruzaléme!

Jeruzalém je vystavěn jako město,
spojené v jeden celek.
Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy.

Jak to zákon přikazuje Izraeli,
aby chválil Hospodinovo jméno.
Tam stojí soudní stolce,
stolce Davidova domu.
Zl 122

Evangelium: Jan 15,1-8

Církevní kalendář:
sv. Julie
Pocházela z křesťanské africké rodiny, byla zajata a prodána do otroctví. V něm se osvědčila jako věrná křesťanka v každé situaci. Nakonec skončila jako mučednice v Korsice na kříži.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Theodorá-Máriá likes this.
Zedad likes this.