borgan
161

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Dlaczego Bóg dopuszcza zło?

58. Dlaczego Bóg dopuszcza zło? Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby jednocześnie nie potrafił wyprowadzić z niego dobra. Dokonał tego w sposób cudowny w związku ze śmiercią i …