Hồng Y Kasper: GIáo hội nên "Tin lành hơn"

Hồng Y chống Công giáo Walter Kasper, 86 tuổi, đã nhận được những tràng pháo tay sau buổi thuyết giảng Giả định của mình trên đảo Reichenau, Đức. Tờ báo đầu sỏ Suedkurier.de (ngày 16 tháng 8), thường…