teologiapolityczna.pl
cedcde

28 listopada. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Dn 6,12-28) Mężowie podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Udali się więc do króla i oznajmili mu w sprawie …