Karol Dučák
Lenže v Biblii sa píše aj toto: „Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ,Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,´ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.“ (Lk 6, 42)

Ako môžeš Ty, Libor Halík, pravoslávny teológ, hľadať smietku v oku pápeža a nevidíš brvno vo vlastnom …More
Lenže v Biblii sa píše aj toto: „Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ,Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,´ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.“ (Lk 6, 42)

Ako môžeš Ty, Libor Halík, pravoslávny teológ, hľadať smietku v oku pápeža a nevidíš brvno vo vlastnom oku? Kto Teba povolal, aby si súdil pápeža?!
pokorny likes this.
Libor Halik
Co si o mně Karol myslíte, je mi ukradené. Důležitější je, co si o mně myslí Bůh. Ale sám sobě škodíte, když se odmítáte namáhat hledat důkazy apostase současných pozemských šéfů církve. Je to hřích LENOSTI - Vámi zaviněná nevědomost a tu Bůh neodpouští automaticky, na rozdíl od té nezaviněné.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Monika G likes this.
Karol Dučák
Musím, žiaľ, konštatovať, že máme dvoch heretikov Halíkovcov. Jeden je Tomáš, druhý je Libor.
Libor Halik
Váš problém Karol Dučák . Sudcom nie som já, ani Vy, Spravedlivým sudcom je Boh. On súdi dle evangelia svojho Syna a tí 2 pápeži evanjelium porušili bludom liduprázneho pekla. Pápež Jan Pavol II. v knihe Překročit práh naděje na str.163 ten práh překročil. Překročil ho i v talianskom origináli z r.1994. Stal sa verejným heretikom odvtedy a pripravil o katolickú vieru miliony katolických …More
Váš problém Karol Dučák . Sudcom nie som já, ani Vy, Spravedlivým sudcom je Boh. On súdi dle evangelia svojho Syna a tí 2 pápeži evanjelium porušili bludom liduprázneho pekla. Pápež Jan Pavol II. v knihe Překročit práh naděje na str.163 ten práh překročil. Překročil ho i v talianskom origináli z r.1994. Stal sa verejným heretikom odvtedy a pripravil o katolickú vieru miliony katolických čitatelov tej knihy, bestselera.
Karol Dučák
Ak Vy tvrdíte, že je možné odfláknuť proces svätorečenia, ja tvrdím, že Libor Halík je heretik. Môžete ma citovať, môžete ma udať, môžete ma prenasledovať. Moju adresu poznáte a viete, kde ma môžete hľadať. Ja si svoj názor obhájim.
Filofej likes this.
Libor Halik
Žádný svatý se za spásu všech lidí nemodlil. Výjimkou jsou papežové Jan Pavel II. a Jan XXIII., ti však reálně svatí nejsou, jsou "svatí" na televizní objednávku. Proces jejich svatořečení byl nepoctivě odfláknut. Navíc je za svaté prohlásil antipapež František, heretik nekatolický. Nebyl ani platně zvolen, neboť nelze zvolit dalšího papeže, pokud se předchozí papež Benedikt XVI. nezřekl ÚPLNĚ …More
Žádný svatý se za spásu všech lidí nemodlil. Výjimkou jsou papežové Jan Pavel II. a Jan XXIII., ti však reálně svatí nejsou, jsou "svatí" na televizní objednávku. Proces jejich svatořečení byl nepoctivě odfláknut. Navíc je za svaté prohlásil antipapež František, heretik nekatolický. Nebyl ani platně zvolen, neboť nelze zvolit dalšího papeže, pokud se předchozí papež Benedikt XVI. nezřekl ÚPLNĚ papežství. Ratzinger dál používá papežské jméno i papežské šaty, zůstal papežem.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Monika G likes this.
Karol Dučák
Libor, to zase nie je uspokojivá odpoveď. Dokážte mi, prosím, citáciou z hodnoverného dokumentu Magistéria cirkvi, že je chybné modliť za spásu všetkých ľudí.
Libor Halik
Až do papeže Pia IX. učila Katolická církev, že kromě jejích členů není spásy. Pius IX. v polovině 19.století napsal encykliku pro italské biskupy, kde tvrdí, že spaseni mohou být i křesťané nekatoličtí, pokud dodržují Boží zákony. Nenapsal to jako definici, čili neomylně. Nicméně od té doby to většina Katolické církve přijala. Pia IX. za heretika, čili za nekatolíka, čili za nepapeže, …More
Až do papeže Pia IX. učila Katolická církev, že kromě jejích členů není spásy. Pius IX. v polovině 19.století napsal encykliku pro italské biskupy, kde tvrdí, že spaseni mohou být i křesťané nekatoličtí, pokud dodržují Boží zákony. Nenapsal to jako definici, čili neomylně. Nicméně od té doby to většina Katolické církve přijala. Pia IX. za heretika, čili za nekatolíka, čili za nepapeže, neprohlásila.
Karol Dučák
Samson1, to, že sa Ježiš pri premene krvi modlil za mnohých, som ja som predsa nespochybnil! Ak nájdete v mojich vyjadreniach takéto tvrdenie, dajte mi, prosím, vedieť. Ja predsa viem rovnako dobre ako Vy, že nie všetci ľudia budú spasení. Ale veď ja som nikdy nič iné netvrdil!!!
Libor Halik
Některá místa Písma sv., jak upozornil už sv. apoštol Petr, jsou těžko srozumitelná. Proto k nim Církev přidávala pod čarou výkladové poznámky od sv. otců. Bohužel, dnešní církev (její vrcholní představitelé) tam dává výkladové poznámky od heretických modernistů, kteří nevěří ani v zázraky. Je třeba čerpat z práce našich křesťanských předků, kteří ještě nebyli modernisty.
ľubica likes this.
Karol Dučák
mike084, ešte ste mi neodpovedali na otázku ohľadom listu Svätého ofícia bostonskému arcibiskupovi z roku 1949 v prípade P. Feeneyho. Hlásalo Sv. ofícium herézu, keď zavrhlo tézu, vylučujúcu zo spásy nekatolíkov? Áno, či nie? Chcem jasnú a presnú odpoveď, žiadne vytáčky.
Filofej likes this.
Libor Halik
Luther měl srdce černé jak bota, proto zemřel tím, že spáchal sebevraždu jako Jidáš. Jeho výklad Bible byl necírkevní, proticírkevní. Čtete-li si doma denně Bibli, což je správné, budete jí rozumět dle čistoty svého srdce.
ľubica likes this.
Samson1
Kristus zemřel Za všechny lidi Karol Dučák, jenže u proměny krve se modlil za mnohé a ne za všechny, to jen někteří upravili. Tak je to třeba v Tridentské mši svaté, Písmě. Kdo uvěří, bude spasen a kdo ne, bude zvržen. O Jidášovi třeba řekl, že by bylo lépe se takovému člověku nenarodit. Nejde rozdávat plnými hrtmi milosrdenství tam, kde není obrácení a pokání. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není …More
Kristus zemřel Za všechny lidi Karol Dučák, jenže u proměny krve se modlil za mnohé a ne za všechny, to jen někteří upravili. Tak je to třeba v Tridentské mši svaté, Písmě. Kdo uvěří, bude spasen a kdo ne, bude zvržen. O Jidášovi třeba řekl, že by bylo lépe se takovému člověku nenarodit. Nejde rozdávat plnými hrtmi milosrdenství tam, kde není obrácení a pokání. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Nebo, jsou děti Boží a Satanovy. My věříme v Nejsvětější Trojici a tedy s muslimy nemůžem mít stejného Boha. Sic nás všechny stvořil i Satana a ten má své proroky, falešné. V Kristu jsou zjeveny všechny pravdy a kdo nemá Syna nemá ani Otce.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Monika G likes this.
Karol Dučák
Libor, to sú vytáčky. Potrebujeme precízne formulácie. Formulácia: "Čím čistejšie srdce človek má, tým viac Duch sv. v ňom pôsobí a tým lepšie vykladá Písmo sväté" nie je precízna formulácia. Čiže podľa Vašich slov výklad Písma svätého nie je jeden jediný, ale jeho správnosť závisí od toho, nakoľko čisté srdce má ten, kto ho vykladá. Čiže správnosť výkladu Písma sv. je relatívna. Ale nehnevajte …More
Libor, to sú vytáčky. Potrebujeme precízne formulácie. Formulácia: "Čím čistejšie srdce človek má, tým viac Duch sv. v ňom pôsobí a tým lepšie vykladá Písmo sväté" nie je precízna formulácia. Čiže podľa Vašich slov výklad Písma svätého nie je jeden jediný, ale jeho správnosť závisí od toho, nakoľko čisté srdce má ten, kto ho vykladá. Čiže správnosť výkladu Písma sv. je relatívna. Ale nehnevajte sa, to mi do istej miery pripomína názory Luthera. Potom aj Vaše tvrdenie, že sa nemáme modliť za spásu všetkých ľudí, môžeme relativizovať.
Libor Halik
Biblia je svatá, treba ju chápať DOSLOVA všade, kde to ide. Kde nie je reč o podobenstvu (symbolike), treba ju brať doslova. Bibliu treba vykladať tak, ako bola svatými vykládána v každom storočí, na každom mieste sveta. Čím čistejšie srdca človek má, tým viac Duch sv. v ňom posobí a tým lepšie vykladá Písmo svaté. Svatí najlepšie vykladali Písmo svaté.
ľubica likes this.
Karol Dučák
Libor, tvrdíte teda, že Sväté písmo je len zbierkou rozprávok z Tisíc a jednej noci, ktoré máme chápať len symbolicky? Viem, že takýto blud sa medzi modernistami šíri. Kto je podľa Vás kompetentný vykladať Sväté písmo skrz Ducha svätého?
Libor Halik
Kde jsou svatí, tam je Církev, kde svatí nejsou, ani Církev není. Církev je tam, kde je sv. eucharistie. Dnes Bohužel Církev živoří, neboť její vrcholní představitelé téměř vždycky mají Krista v eucharistii jako svého zajatce. Mučí ho a trápí svými těžkými hříchy i nekázáním pravdy.
ľubica likes this.
Libor Halik
Písmo sv. musíme vykládat v souladu s tím, jak ho vykládali svatí. Neboť když bylo napsáno skrz Ducha sv. i skrz Ducha sv. musí být vykládáno. Písmo nelze vykládat ďábelsky vytrženě z kontextu jako ho vyložil Luther, či jako satan, když pokoušel Krista na poušti. Bůh chce, aby MNOZÍ lidé ZE VŠECH NÁRODŮ mohli přijmout Krista za svého Pána a Spasitele.
ľubica and one more user like this.
ľubica likes this.
Monika G likes this.
Karol Dučák
Libor Halík, to ma chcete skúšať, alebo chcete vážne hlásať herézu? Vo Svätom písme sa jasne, jednoznačne a nedvojzmyselne píše, že Ježiš Kristus prelial svoju krv na kríži nielen za katolíkov, ale za všetkých ľudí na svete. Preto chce spasiť všetkých ľudí, ako o tom píše apoštol Pavol: „Toto je dobré a milé pred Bohom naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.…More
Libor Halík, to ma chcete skúšať, alebo chcete vážne hlásať herézu? Vo Svätom písme sa jasne, jednoznačne a nedvojzmyselne píše, že Ježiš Kristus prelial svoju krv na kríži nielen za katolíkov, ale za všetkých ľudí na svete. Preto chce spasiť všetkých ľudí, ako o tom píše apoštol Pavol: „Toto je dobré a milé pred Bohom naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Ježiš Kristus, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase“ (1 Tim 2, 3–5).

V Písme sa píše, že Spasiteľ CHCE, ABY BOLI VŠETCI ĽUDIA SPASENÍ A POZNALI PRAVDU. Ešte aj naďalej ma chcete presviedčať, že ak Spasiteľ chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu, ja to nemám chcieť?! Možno Vám na to niekto skočí, ale ja určite nie, hoci ste kňaz!
Libor Halik
Znal jsem osobně 1 katolického biskupa, už zesnulého, který se modlil tu bludnou část modlitby ZA VŠECHNY. Tak mu to popletlo mozek, že pak kázal, že Bůh díky této naší modlitbě všechny lidi spasí, že peklo bude liduprázdné. Nejen tak kázal, ale učil to i ty, které zpovídal. Navíc i moji známou se pokusil, když se ho přišla na něco zeptat, osahávat na prsou, tak se mu pomátl mozek.
Libor Halik
To je NESMYSL modlit se za spásu všech lidí, když vím, že všichni spaseni nebudou. Taková modlitba je hříchem. Je nepravdivá. Jak se modlím, tak věřím, to je zásada svatých otců.
Karol Dučák
Libor Halík má zaiste pravdu, ale som presvedčený, že Hebel to myslel dobre. On tu uvádza modlitbu, nie pravdu viery, a je predsa správne, ak sa modlíme, aby Boh spasil všetkých, hoci vieme, že mnohí budú zatratení. Lenže naše modlitby môžu pomôcť do neba mnohým, ktorí by bez našich modlitieb boli zatratení. Stáva sa, že napríklad matka vymodlí spásu duše svojho nehodného syna, ak sa zaňho modlí …More
Libor Halík má zaiste pravdu, ale som presvedčený, že Hebel to myslel dobre. On tu uvádza modlitbu, nie pravdu viery, a je predsa správne, ak sa modlíme, aby Boh spasil všetkých, hoci vieme, že mnohí budú zatratení. Lenže naše modlitby môžu pomôcť do neba mnohým, ktorí by bez našich modlitieb boli zatratení. Stáva sa, že napríklad matka vymodlí spásu duše svojho nehodného syna, ak sa zaňho modlí trebárs 20 rokov. Aj sa modlím za spásu všetkých ľudí, hoci viem, že mnohí skončia v pekle.
Libor Halik
Vyprazdňování pekla se pěstovalo v Ruské pravoslavné církvi už před r.1917, pěstoval ho budoucí sovětský patriarcha (patriarchou 1943-1944) moskevský Sergij. Dle proroctví z Fatimy 1917 pro neposlušnost papežů se rozšířil, když nezasvětili s biskupy Rusko Neposkvrněné PM, tento blud z Ruska po 2.světové válce do celého světa i Vatikánu. Dostal se i do zfalšované ROUHAVÉ verze fatimského dodatku.
ľubica likes this.
Libor Halik
@Hebel to je podvod, to slůvko VŠECHNY ! ...a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Původní verze měla slůvko MNOHÉ, stejně jako původní verze eucharistické proměňovací modlitby nad kalichem měla do r.1969 MNOHÉ. Modernisti, kteří se bojí pekla, ale nechtějí se napravit, tak peklo pomocí FALEŠNÉHO 1 SLOVA vyprázdnili od bezbožníků a hříšníků. Ve …More
@Hebel to je podvod, to slůvko VŠECHNY ! ...a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Původní verze měla slůvko MNOHÉ, stejně jako původní verze eucharistické proměňovací modlitby nad kalichem měla do r.1969 MNOHÉ. Modernisti, kteří se bojí pekla, ale nechtějí se napravit, tak peklo pomocí FALEŠNÉHO 1 SLOVA vyprázdnili od bezbožníků a hříšníků. Ve své hlavě, ve skutečnosti vyprázdnit peklo NELZE.
ľubica likes this.
Karol Dučák
mike084, keby som nebol najedený, nezniesol by som tie kydy, čo tu píšete. Ako sa mohol spojiť telom Katolíckej cirkvi prorok Eliáš, ktorý bol vzatý do neba, keď ešte Katolícka cirkev neexistovala??? Dokonca podľa Svätého písma bol vzatý zaživa!!! Máte inakšie všetkých doma pohromade?
Samson1
Tu se podívejte na křest, jak by měl vypadat při -25C° cz.sputniknews.com/…/201701194557663…
Karol Dučák
ceskolo, lenže teraz prekrúcate svoje tvrdenia! Predtým ste tvrdili, že nikto mimo Katolícku cirkev nebude spasený, teraz pripúštate, že tu sú výnimky. Prečo teda nepíšete svoje tvrdenia precízne a dôsledne, ale zahmlievate?
Karol Dučák
ceskolo, odpovedali ste mi, že pápež Pius IX. aj všetci iní, ktorí hlásali to isté, čo on, boli heretik. Ja zase tvrdím, že heretici sú ceskolo a mike084. Na rozdiel od Vás mám aspoň toľko charakteru, že sa pokrytecky neskrývam za anonymy, ale hlásam svoje priamo a otvorene pod svojím občianskym menom Karol Dučák, bytom vo Vranove nad Topľou v Slovenskej republike.
10 more comments from Karol Dučák
Karol Dučák
mike084, oficiálne odsúdenie tézy, vylučujúcej zo spásy nekatolíkov, bolo zakotvené už v roku 1949 (!) v liste Svätého ofícia bostonskému arcibiskupovi v prípade P. Feeneyho.

aj v roku 1949 Sväté ofícium. (Porov. list Kongregácie Sv. oficia arcibiskupovi bostonskému: Denz. - Sch. 3866-3873)

Žiadam Vás, aby ste mi odpovedali priamo a bez vytáčok: malo Sv. ofícium pravdu,

alebo hlásalo herézu. …More
mike084, oficiálne odsúdenie tézy, vylučujúcej zo spásy nekatolíkov, bolo zakotvené už v roku 1949 (!) v liste Svätého ofícia bostonskému arcibiskupovi v prípade P. Feeneyho.

aj v roku 1949 Sväté ofícium. (Porov. list Kongregácie Sv. oficia arcibiskupovi bostonskému: Denz. - Sch. 3866-3873)

Žiadam Vás, aby ste mi odpovedali priamo a bez vytáčok: malo Sv. ofícium pravdu,

alebo hlásalo herézu. Áno, či nie?
Karol Dučák
ceskolo, vidím, že ste mimoriadne zatvrdlivý heretik. Pokúsim sa odviesť Vás z Vašej herézy a použijem tvrdší argument.
Tvrdenie, že mimo Katolíckej cirkvi nemôže byť spása, odmietol okrem iných aj pápež Pius IX.

To chcete tvrdiť, že aj on bol heretik? Ale rozmyslite si, čo mi odpoviete! Ak totiž odpoviete áno, tým zároveň tvrdíte, že pápež Pius IX. bol heretik. Ak mi napíšete, že nie, …More
ceskolo, vidím, že ste mimoriadne zatvrdlivý heretik. Pokúsim sa odviesť Vás z Vašej herézy a použijem tvrdší argument.
Tvrdenie, že mimo Katolíckej cirkvi nemôže byť spása, odmietol okrem iných aj pápež Pius IX.

To chcete tvrdiť, že aj on bol heretik? Ale rozmyslite si, čo mi odpoviete! Ak totiž odpoviete áno, tým zároveň tvrdíte, že pápež Pius IX. bol heretik. Ak mi napíšete, že nie, spochybníte vlastné tvrdenia. Viete, možno sa Vám podarí oklamať laikov, ktorí do toho nevidia, ale ja do tejto problematiky vidím. Mňa len tak ľahko neoklamete. Ja tvrdím to, čo pápež Pius IX. Ľudia, ktorí nie vlastnou vinou nepoznali katolícku vieru, ale žili podľa svedomia, môžu byť spasení, aj keď nemohli byť členmi Katolíckej cirkvi. Ak hlásate niečo iné, ste heretik, a ja som povinný upozorniť Vás na to.
Karol Dučák
ceskolo, to čo píšete, myslíte vážne, alebo len skúšate, ako ďaleko môžete zájsť pri hlásaní heréz? Veď Vy celkom anulujete nielen Starý zákon, ale dokonca aj Nový!

To, že sa do neba môžu dostať aj nekatolíci, dosvedčuje sám Pán Ježiš Kristus prostredníctvom Svätého písma, v ktorom okrem iného nachádzame takýto text:

„A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: ,Nie si ty Mesiáš?! …More
ceskolo, to čo píšete, myslíte vážne, alebo len skúšate, ako ďaleko môžete zájsť pri hlásaní heréz? Veď Vy celkom anulujete nielen Starý zákon, ale dokonca aj Nový!

To, že sa do neba môžu dostať aj nekatolíci, dosvedčuje sám Pán Ježiš Kristus prostredníctvom Svätého písma, v ktorom okrem iného nachádzame takýto text:

„A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: ,Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!´ Ale druhý ho zahriakol: ,Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.´ Potom povedal: ,Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.´ On mu odpovedal: ,Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.´“ (Lk 23, 39-43)
Ježiš teda berie do raja lotra, ktorého spoločnosť odsúdila na smrť, no Spasiteľ na kríži mu zabezpečil večný život. A pritom nemohol byť ani katolíkom, veď Katolícka cirkev v tej dobe ešte neexistovala! Ostatne, lotor na kríži nebol prvý, kto sa dostal do neba. Dávno pred ním bol do neba vzatý s telom i dušou starozákonný prorok Eliáš, o ktorom Sväté písmo píše: „A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.“ (2 Kr 2, 11). No ani on nebol prvý. Kniha Genezis píše o starozákonnom Henochovi: „Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.“ (Gn 5, 24)
Ako teda mohli byť vzatí do neba proroci v čase, keď Katolícka cirkev ešte neexistovala?! A ako mohol byť vzatý do neba manžel Panny Márie, sv. Jozef?! Veď zomrel takisto ešte pred vznikom Cirkvi! Ale aby som nemusel siahodlho rozpisovať to, čo už som niekoľkokrát napísal, odkazujem na svoj článok: www.priestornet.com/…/extrem-integral…
Karol Dučák
mike084, ak naozaj veríte, že len katolíci sa dostanú do neba, tak ste v mojich očiach klesli ešte hlbšie. Síce by mi ako katolíkovi lichotilo, že mám také výnimočné privilégiá, ale odporuje to Biblii aj stáročnému učeniu Katolíckej cirkvi.
Filofej likes this.
Karol Dučák
Ale veď merítum veci je niekde úplne inde! Ja som nikde nespochybňoval vzkriesenie tela! Ja som len dokazoval, že duša po smrti má sebareflexiu a nemôže obstáť pred Božím majestátom, ak je nehodná. Aby sme sa tu nemuseli handrkovať ako deti na pieskovisku, keď jedno ukradne druhému hračku, uvádzam presne nemecký text, ako aj jeho čo najpresnejší preklad. Nemecký text:

„Mir ward zumute wie einem…More
Ale veď merítum veci je niekde úplne inde! Ja som nikde nespochybňoval vzkriesenie tela! Ja som len dokazoval, že duša po smrti má sebareflexiu a nemôže obstáť pred Božím majestátom, ak je nehodná. Aby sme sa tu nemuseli handrkovať ako deti na pieskovisku, keď jedno ukradne druhému hračku, uvádzam presne nemecký text, ako aj jeho čo najpresnejší preklad. Nemecký text:

„Mir ward zumute wie einem Mörder, dem während der Gerichtsverhandlung sein entseeltes Opfer vorgeführt wird. Bereuen? Mich schämen?! Nie!
Aber auch auszuhalten vermochte ich es nicht unter den Augen des von mir verworfenen Gottes. So blieb nur eines, die Flucht. Wie Kain floh vor Abels Leiche, so riss es meine Seele vor diesem Anblick des Grauens hinweg. Das war das besondere Gericht! Der unsichtbare Richter sprach: ,Weiche!´“

Preklad:

„Bolo mi ako vrahovi, ktorému počas súdneho konania predvedú jeho bezduchú obeť. Kajať sa? Hanbiť sa?! Nikdy! Ale tiež som to nemohla vydržať pred očami mnou zavrhnutého Boha. Takže ostávalo len jediné, útek. Ako Kain utiekol od Ábelovej mŕtvoly, tak sa hnala moja dušu preč od tohto obrazu hrôzy. To bol osobný súd! Neviditeľný Sudca povedal: ,Odstúp!´“

Teda je tam jasne napísané, že duša sa najprv sama odsúdila a potom jej večný Sudca prikázal odstúpiť. Tak čo na mňa skúšate? Alebo Vám robí dobre provokovať ľudí? Mne to veľkú zábavu nespôsobuje. Ja netvrdím, že som pojedol všetku múdrosť sveta, ale ak ma niekto chce balamútiť, tak sa nedám.
Karol Dučák
mike084, hlboko ste ma sklamali. Neviem prečo, ale naozaj som mal o Vás vysokú mienku, ale teraz ste u mňa klesli veľmi hlboko. A to som Vám vďačný za pripomienky k článku „List z pekla“. Už som v ňom urobil korektúry, ktoré som sľúbil, len chvíľu potrvá, kým budú zrealizované aj na internete.
Karol Dučák
mike084, nechcem Vás uraziť, ale Dr. Elisabeth Küblerová-Rossová je celosvetovo uznávaná kapacita vo svojom obore a Vy ani ja jej nesiahame ani po členky. Preto sa nedivte, keď sa nad Vašimi komentármi iba pousmejem. Ale nič v zlom.
Karol Dučák
Libor Halík, nechcem, aby ste si mysleli, že Vás nerešpektujem ako duchovného, ale pojem samosúd duše používa aj Dr. Elisabeth Küblerová-Rossová. Aj o tom som písal: blisty.cz/art/37126.html

Problematike posmrtného života sa totiž venujem popri iných témach už mnoho rokov. Zdanlivo to odporuje Vašich postojom, ale naozaj len zdanlivo. Ľudská duša naozaj má čosi, čo by sme mohli nazvať …More
Libor Halík, nechcem, aby ste si mysleli, že Vás nerešpektujem ako duchovného, ale pojem samosúd duše používa aj Dr. Elisabeth Küblerová-Rossová. Aj o tom som písal: blisty.cz/art/37126.html

Problematike posmrtného života sa totiž venujem popri iných témach už mnoho rokov. Zdanlivo to odporuje Vašich postojom, ale naozaj len zdanlivo. Ľudská duša naozaj má čosi, čo by sme mohli nazvať sebareflexiou. Skeptik by sa mohol pýtať: prečo teda duša nezastaví ľudské telo, keď pácha hriechy? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Od pádu našich prarodičov v raji totiž ľudia nemôžu pozerať na Boha z tváre do tváre. Náš duchovný zrak je zaslepený a ľudské telo sa riadi len očami tela. Keďže svojimi telesnými očami nevidíme Boha, našich anjelov strážnych, či iných anjelov, je naše konanie podriadené telesným žiadostiam. Až v okamihoch umierania začína fungovať náš duchovný zrak. Vtedy duša vidí Boha, anjelov aj svoju vlastnú úbohosť a premkne ju ľútosť. Sama by sa však nemohla dostať do pekla, pretože jediný, kto je kompetentný poslať dušu do pekla, je Všemohúci. Takže spolupôsobia tu oba faktory. Duša v čase umierania už nie je obmedzená náruživosťami tela a je teda schopná sebareflexie. Brány pekla jej však musí otvoriť Boh.
Karol Dučák
Ak je to technicky možné a ľubica nemá nič proti tomu, súhlasil by som s vymazaním tých mojich nechutných útokov z predvčerajška a aj s tým súvisiacich príspevkov. Už som sa ospravedlnil. Táto stránka je vcelku pekná a bolo by škoda špatiť ju takými nechutnosťami. Vďaka.
Karol Dučák
Peter(skala), ďakujem za pripomienky k článku. Asi predsa len spresním v článku 1 - 2 formulácie, aby bolo každému čitateľovi jasné, že klinická smrť nie je totožná s biologickou smrťou. V stave klinickej smrti ešte môže byť duša zachránená, po biologickej smrti už nie. A prispel k tomu vlastne aj mike084. Takže vďaka!
Libor Halik
Ok, poznám otca Gerku, učil ma Starý zákon. Bývam v Brne.
Karol Dučák likes this.
Karol Dučák
Libor Halík, už keď Vás tu mám "na linke", dnes som si "vygúglil", že ste študovali na Pravoslávnej fakulte v Prešove. V tom prípade musíte poznať Dr. Milana Gerku. Ja sa s ním poznám už okolo 26 rokov. Nemôžem povedať, že by sme boli nejakí veľkí priatelia, ale stretávali sme sa. Niekoľkokrát som bol za ním aj na fakulte a raz dokonca aj v jeho dome v Prešove. Bývam totiž ani nie 50 km od …More
Libor Halík, už keď Vás tu mám "na linke", dnes som si "vygúglil", že ste študovali na Pravoslávnej fakulte v Prešove. V tom prípade musíte poznať Dr. Milana Gerku. Ja sa s ním poznám už okolo 26 rokov. Nemôžem povedať, že by sme boli nejakí veľkí priatelia, ale stretávali sme sa. Niekoľkokrát som bol za ním aj na fakulte a raz dokonca aj v jeho dome v Prešove. Bývam totiž ani nie 50 km od Prešova, vo Vranove nad Topľou, a v Prešove som sa aj narodil. Takže ste mi teraz bližší.
Karol Dučák
Pre neveriacich prípad Dr. Taťjany Bělousovej: internetweek.cz/nde/tatjana-belouso…
2 more comments from Karol Dučák
Karol Dučák
mike084, Vy neuznávate, že človek môže prežiť klinickú smrť a potom sa vrátiť do života? Potom naša ďalšia polemika stráca zmysel.
Karol Dučák
mike084, isté je - a dokazuje to aj prípad Glorie Polovej -, že ešte aj v čase klinickej smrti, teda v čase, keď už fyzické telo nežije, môže duša oľutovať svoje hriechy a doslova na poslednú chvíľu sa zachrániť pred večným zatratením. Kde presne je ten bod, z ktorého už niet návratu, ja neviem. Vie to len Boh. Ľudské telo môže umrieť veľmi rýchlo, ale umieranie ako celok je veľmi dlhý a …More
mike084, isté je - a dokazuje to aj prípad Glorie Polovej -, že ešte aj v čase klinickej smrti, teda v čase, keď už fyzické telo nežije, môže duša oľutovať svoje hriechy a doslova na poslednú chvíľu sa zachrániť pred večným zatratením. Kde presne je ten bod, z ktorého už niet návratu, ja neviem. Vie to len Boh. Ľudské telo môže umrieť veľmi rýchlo, ale umieranie ako celok je veľmi dlhý a komplikovaný proces a stav klinickej smrti môže trvať aj niekoľko dní. Známy je prípad lekárky z Odessy, Dr. Taťjany Bělousovej, bola v stave klinickej smrti dlhé 3 dni. Biblického Lazara oživil Ježiš Kristus dokonca po ešte dlhšej dobe. V jednom sa však určite zhodneme. Kto sa raz dostane do pekla, preňho už niet návratu.
Peter(skala) likes this.
Libor Halik
Vami tlmočený List z pekla Karol Dučák, je takmer celý pravdivý. Avšak minimálne 1 informácia (kvapočka) je v ňom naozaj nepravdivá. Pán Ježiš učil, a je zapísané v Evanjeliu sv. Lukáša 12,5: "Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!" "Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po …More
Vami tlmočený List z pekla Karol Dučák, je takmer celý pravdivý. Avšak minimálne 1 informácia (kvapočka) je v ňom naozaj nepravdivá. Pán Ježiš učil, a je zapísané v Evanjeliu sv. Lukáša 12,5: "Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!" "Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte." V Liste je modernistická lož, že: "Nie Boh spôsobuje zatratenie ľudskej duše. Spôsobuje ju vzdorovitosť ľudí." V skutočnosti je príčinou zatratenia vzdorovitosť ľudí, ale tým, kto rozhoduje o zatrateniu je všemohúci Boh, nie zlý človek. Zlý človek je klamár a sám seba nevie a nechce spravedlivo odsúdiť.

,
Karol Dučák
Originálny nemecký článok, na základe ktorého som napísal tento článok, má imprimatur, ale tvrdenia v ňom nie sú dogmou, takže nikoho nechcem za každú cenu presviedčať, aby mu veril na 100 %. Ja osobne verím výpovedi tej duše z pekla, ktorá sa zjavila svojej žijúcej priateľke. Teda verím tomu, že aj pri osobnom súde si ešte človek môže zachrániť dušu, ale pravdepodobnosť sa v tomto prípade blíži …More
Originálny nemecký článok, na základe ktorého som napísal tento článok, má imprimatur, ale tvrdenia v ňom nie sú dogmou, takže nikoho nechcem za každú cenu presviedčať, aby mu veril na 100 %. Ja osobne verím výpovedi tej duše z pekla, ktorá sa zjavila svojej žijúcej priateľke. Teda verím tomu, že aj pri osobnom súde si ešte človek môže zachrániť dušu, ale pravdepodobnosť sa v tomto prípade blíži k nule. Avšak každý sa musí rozhodnúť sám za seba, či tomu uverí, alebo nie.
Karol Dučák
Libor Halík, Vy tomu asi nebudete veriť, ale čas zomierania je omnoho dlhší, ako si myslia mnohí ľudia. Podľa jedného svedectva duše zo záhrobia Boh ešte aj po smrti ponúka poslednú šancu obrátiť. Platí ale to, čo tu správne uvádza mike084, že ak človek po celý život hrešil, je len málo pravdepodobné, že sa obráti pred tvárou Boha pri osobnom súde. A teraz link na to svedectvo: List z pekla
Libor Halik
Väčšina samovrahov zomiera rýchlosťou bleska.
Karol Dučák
Často sa stretávame s otázkou, či môže byť spasený človek, ktorého náhle prekvapí smrť a on sa nestihne vyspovedať, takže zomriera v stave ťažkého hriechu. Katolícka cirkev oddávna učí, že aj takýto človek môže byť spasený. Dôležité však je, aby mal pevnú vieru v Boha a pred smrťou si vzbudil hlbokú ľútosť nad všetkými svojimi hriechmi. A teraz si to konkretizujme na prípad samovraha, ktorý …More
Často sa stretávame s otázkou, či môže byť spasený človek, ktorého náhle prekvapí smrť a on sa nestihne vyspovedať, takže zomriera v stave ťažkého hriechu. Katolícka cirkev oddávna učí, že aj takýto človek môže byť spasený. Dôležité však je, aby mal pevnú vieru v Boha a pred smrťou si vzbudil hlbokú ľútosť nad všetkými svojimi hriechmi. A teraz si to konkretizujme na prípad samovraha, ktorý zoberie pištoľ a strelí do seba guľku. Lenže trafí zle a tak neumrie hneď, ale zomiera pomaly. Predstavme si, že pri tom umieraní pochopí, že spáchal ťažký hriech a oľutuje svoj čin. Nechce zomrieť, ale nemá už dosť síl, aby privolal záchranku, takže napokon predsa len umrie. Ak sa takýto samovrah pred smrťou obráti k Bohu a vzbudí si hlbokú ľútosť nad všetkými svojimi hriechmi, Všemohúci môže spasiť jeho dušu.
Karol Dučák
Ešte jedna poznámka k tomu, čo tu uviedol Libor Halík. Iba Boh je povolaný posúdiť, kto je v stave posväcujúcej milosti. Sv. Pia sa raz pýtali členovia istej rodiny, či sa dostal do neba ich príbuzný, bývalý člen komunistickej strany, ktorý sa pred smrťou vyspovedal. Páter Pio im povedal, že nie, pretože spoveď tohto človeka nebola dôkladná a neprejavil ani hlbokú ľútosť nad hriechmi. Čiže nikto …More
Ešte jedna poznámka k tomu, čo tu uviedol Libor Halík. Iba Boh je povolaný posúdiť, kto je v stave posväcujúcej milosti. Sv. Pia sa raz pýtali členovia istej rodiny, či sa dostal do neba ich príbuzný, bývalý člen komunistickej strany, ktorý sa pred smrťou vyspovedal. Páter Pio im povedal, že nie, pretože spoveď tohto človeka nebola dôkladná a neprejavil ani hlbokú ľútosť nad hriechmi. Čiže nikto z nás, ani kňaz, ani laik, nemôže zodpovedne posúdiť, kto umrel v stave posväcujúcej milosti. To je monopol Boha.
Libor Halik
Sv. farář arský, který žil ve velkém půstu a pokoře, měl mimořádný dar vidět, kam po smrti jeho farníci přišli. Někdy to příbuzným zesnulého řekl, někdy to odmítl říci s odůvodněním, že žijící by informaci neunesl. Podobně znal posmrtný osud zesnulých sv. P. Pio, ale také ho s podobným odůvodněním odmítl někdy sdělit příbuzným.