fil.news
12

Bakit Hindi Pinangalanang Tagapayo ng Dicastery for Laity, Family and Life si Paglia?

Itinalaga ni Pope Francis ang mga bagong tagapayo ng bagong likhang Dicastery for Laity, Family and Life noong Oktubre 6. Tinawag ni Sandro Magister na “kagila-gilalas” na ang kontrobersyal na presid…