01:41

Chráňte sa falošných prorokov

Chráňte sa falošných prorokov
On nám dal spôsob identifikovať falošných prorokov. Falošný proroci sú tí čo nepočúvajú Cirkev, tí čo sú heretici a schizmatici. I tento kňaz hovorí o spôsobe ako ich identifikovať, čiže nemôže tvrdiť aj aj. Že nám dal spôsob, ale zároveň nedal spôsob ako identifikovať falošných prorokov.

Matúš 18
15 Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, …More
On nám dal spôsob identifikovať falošných prorokov. Falošný proroci sú tí čo nepočúvajú Cirkev, tí čo sú heretici a schizmatici. I tento kňaz hovorí o spôsobe ako ich identifikovať, čiže nemôže tvrdiť aj aj. Že nám dal spôsob, ale zároveň nedal spôsob ako identifikovať falošných prorokov.

Matúš 18
15 Keby sa prehrešil tvoj brat, choď za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. 16 Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každý výrok bol založený na výpovedi dvoch alebo troch svedkov. 17 Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik. 18 Amen, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi

List Galaťanom 1

Útok proti falšovaniu evanjelia
6
Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu.

7 Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. 8 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! 9 Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty!
Antipápež František je dravý vlk a vodca falošnej Cirkve, ktorá sa pretvaruje na Katolícku Cirkev a obsadila budovy Ríma, ale Katolickou Cirkvou nieje. Prežívame veľké odpadnutie, ako odplatu za hriechy ľudstva nemáme pápeža od Piusa XII ,(aj keby sme si želali a mali mať!), ale v Ríme sa usalašili vlci a falošný učitelia. Antipápeži, čo založili a tlačia veľkú smilnicu, ekumenickú smilnicu, s …More
Antipápež František je dravý vlk a vodca falošnej Cirkve, ktorá sa pretvaruje na Katolícku Cirkev a obsadila budovy Ríma, ale Katolickou Cirkvou nieje. Prežívame veľké odpadnutie, ako odplatu za hriechy ľudstva nemáme pápeža od Piusa XII ,(aj keby sme si želali a mali mať!), ale v Ríme sa usalašili vlci a falošný učitelia. Antipápeži, čo založili a tlačia veľkú smilnicu, ekumenickú smilnicu, s falošnou ústavou Vatikán II.

Pozrite si kanál, nájdite si ruženec dole, a pozrite si jednoznačne dôkazy. Dom rozdelený nemôže stáť a František nieje pápež, lebo nemá vieru a verí pohanským náboženstvám. Pozrite si vaticancatholic.com
Mates5485 likes this.
zaba and 4 more users like this.
zaba likes this.
Monika G likes this.
Rapture likes this.
krumpeľ likes this.
apredsasatoci likes this.