brewiarz.pl
cedcde

.:ILG:. - Czytelnia: 6 stycznia - Objawienie Pańskie - Trzej Królowie

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkic…