Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Slovanského kráľa Svätopluka korunoval pápež Štefan V.

Po latinsky písané (t. j. najmä franské či pápežské) pramene Svätopluka označujú či oslovujú ako rex (kráľ), dux (vojvoda, knieža, vládca, vodca), princeps (knieža) alebo comes (vladár, druh). Jeho …