vi.news
49

Thư ký cá nhân của John Paul II phủi bỏ trách nhiệm một cách yếu đuối lên cáo buộc của Francis

"Tôi không tin rằng Giáo hoàng John Paul II không tin các bằng chứng phạm tội được trình lên cho ngài, theo một cách vô tư như vậy, đây không phải là phong cách của ngài ta" - Hồng y Stanisław …