13:46

Audiospráva zdravotnej sestry z Talianska

Priatelia, dostal som zvukový súbor od sestry Miši z Talianska - Biella (interná sestra). Biella je miesto, kde je najviac zasiahnutá zóna Talianska vírusom. Posielala ho do oázy v Plzni a preposlala…More
Priatelia, dostal som zvukový súbor od sestry Miši z Talianska - Biella
(interná sestra). Biella je miesto, kde je najviac zasiahnutá zóna Talianska
vírusom. Posielala ho do oázy v Plzni a preposlala ho aj mne. (P.M.)
Jozef Javorka
Dobre. Sestrička, akým spôsobom sa identifikuje vírus? Keď ste dospeli k presvedčeniu, že to nie je chrípka - čo je tým dôkazom, na základe ktorého sa zaradí pacient medzi nakazených koronavírusom a na základe ktorého sa prijímajú opatrenia ktoré ruinujú národné ekonomiky? Nehovoriac o zákaze sv. omší. Vysvetlite mi prosím presný postup diagnostiky a všetky možnosti akými je možné diagnostiku a …More
Dobre. Sestrička, akým spôsobom sa identifikuje vírus? Keď ste dospeli k presvedčeniu, že to nie je chrípka - čo je tým dôkazom, na základe ktorého sa zaradí pacient medzi nakazených koronavírusom a na základe ktorého sa prijímajú opatrenia ktoré ruinujú národné ekonomiky? Nehovoriac o zákaze sv. omší. Vysvetlite mi prosím presný postup diagnostiky a všetky možnosti akými je možné diagnostiku a laboratórne rozbory overiť.
verunice shares this
stojí za pozornost
Samson1
zaba
Jsem trochu v rozpacích nad tímto příspěvkem. Kdybychom se podle něj zařídili, vše hned vykoupíme a průmysl se zastaví. Kolaps společnosti vlastně tak začnou takto naformovaní křesťané. Počínání našich biskupů i papeže lze pak tímto přístupem lehce vysvětlit. Jen mně do toho nezapadá ta papežova výzva kněžím jít teď posloužit duchovně všem už nakaženým. Připadá mně to jako jeho předchozí divná …More
Jsem trochu v rozpacích nad tímto příspěvkem. Kdybychom se podle něj zařídili, vše hned vykoupíme a průmysl se zastaví. Kolaps společnosti vlastně tak začnou takto naformovaní křesťané. Počínání našich biskupů i papeže lze pak tímto přístupem lehce vysvětlit. Jen mně do toho nezapadá ta papežova výzva kněžím jít teď posloužit duchovně všem už nakaženým. Připadá mně to jako jeho předchozí divná výzva na začátku migrantské krize, ve které vyzýval k tomu, abychom si na volné fary vzali migranty. Na venek to vypadá vstřícně, ale ve skutečnosti mu patrně jde o to, v našem křesťanském společenství nejprve zlikvidovat kněze (nakažením, vytížením zmatky všeho druhu a to i těmi duchovními -viz zmatečné rady zpovědníkům ohledně rozhřešení v 6. přikázání). Na příspěvku dotyčné křesťanky mně nesedí její přílišný vehementní důraz na všechna světská opatření a až na posledním místě třeba i použití modlitby. Myslím, že správný postup by měl být přesně opačný. Na první místo dát modlitbu a ostatní opatření řadit k využití pod vlivem Ducha sv.; právě raději na základě té předchozí modlitby. Jen tak se vyvarujeme toho, že něco strašně upřednostníme a něco zase moc podceníme.
Přiznávám, že k této úvaze, začít trochu zpochybňovat politicky korektní rady vrčící kolem nás z médií, mě vede i velký otazník, jak k této situaci vůbec mohlo dojít. Pokud je pravdivá informace, že tento typ viru má umělý základ (dokonce snad patentovaný), pak bychom k obecně šířeným informacím měli být opatrní. Pak i veřejný obslužný systém preferencí určitých informací může být záměrně a třeba i nevědomě infikován, abychom pak snáze přijali celosvětové očkování, zákaz oběživa .... a brzy se objevivší antikrist tak mohl přijít s tím úžasným vynálezem, který vše rázem vyřeší čipizací lidí, po té co se tato technologie osvědčila u výrobků i zvířat. Irská poselství už v roce 2011 varovala proti celosvětově vyhlášenému očkování, které ve svém důsledku časem zabije jejich příjemce. Dnes by většina takové očkování proti coronaviru přivítala a co když do něj opravdu přimíchají něco, co nás třeba do 10let zabije. Vždyť elity tohoto světa za největší hrozbu budoucnosti vidí přilidněnost, která způsobí fatální nedostatek potravin a zdrojů. Tímto straší už od sedumdesátých let minulého století. Jak mohu elitám tohoto světa věřit, když si dovolím kriticky zkoumat vývoj ve světě za posledních třeba 100let. Proto mně z toho vychází jako nejlepší lék na zmatečnou dobu dbát o to úzkostlivěji na Boží přízeň (milost posvěcující) a nechat se pak Jím vést po čím dál užší cestě do jeho království. Vždyť On v Lukášově evangeliu po modlitbě Otčenáš vypíchl právě toto: což bych vám nepomohl svým Duchem, když mě prosíte. Samozřejmě to ale předpokládá, že vezmeme v úvahu a splníme vše co na nás Pán žádá. Výzvám k modlitbám jen za zastavení coronaviru bez výzvy k pokání proto příliš nevěřím. Nemyslím, že by Bůh od nás odvrátil trest (který jsme si možná sami na sebe připravili skrze pyšné elity mocenské i vědecké), když se nebudeme chtít obrátit k slyšení jeho učení.