Posolstvo Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 25. mája 2019

Posolstvo Kráľovnej pokoja Čaká vás večný život „Drahé deti! Boh mi dovolil, zo svojho milosrdenstva, aby som mohla byť s vami, inštruovať vás a viesť vás na ceste obrátenia. Drahé deti, všetky ste …
Peter(skala) likes this.
Zedad
Bůh říká buďte svatí, protože já jsem svatý
Zedad
www.biblenet.cz/app/bible/search vždy můžeme Hospodina prosit, aby nás obrátil k sobě
ekans
úplně scestné poselství
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás.
Zedad likes this.