Language
154
hr.news

Gej ideologija: papa Franjo i Hillary Clinton se slažu

Američki komentator Patrick Buchanan primijetio je na TheWandererPress.com da je stav pape Franje o homoseksualnosti blizak Hillary Clinton. Prema Buchananu, Franjo implicira da je ono što su …