Naród niewierny, trwozy się, przestrasza......
I jak się dziś czuje plemię żmijowe???