vi.news
75

Salvini vĩ đại cầu khẩn Đức Mẹ, Hồng y ủng hộ đồng tính Parolin nổi giận

"Tôi nghĩ rằng chính trị của các đảng phải có thể chia rẽ, nhưng Chúa thuộc về mọi người. Cầu khẩn Chúa cho chính mình luôn là rất nguy hiểm." Hồng y Parolin, Bộ trưởng Ngoại giao ủng hộ đồng tính