teologiapolityczna.pl
cedcde
11

11 grudnia. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Iz 40,25-31) „Z kimże byście mogli Mnie porównać, tak, żeby Mi dorównał?” — mówi Święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy?…
Anieobecny
Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić, błogosławieni, którzy są gotowi wyjść Mu na spotkanie...
Anieobecny likes this.