Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. júna 2019: Mária - strom života

„Moje milované deti! Boh ma daroval tomuto kraju ako Kráľovnú pomoci. Zasadil ma do pôdy vašich sŕdc, ako vzácny strom života, aby ste boli plné živej viery a tak priniesli slávu Trojjedinému Bohu. …
Peter(skala) likes this.