Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Lukaso
1270

Czy wiesz, co jest Twoją misją? wydrukuj - Dariusz Piórkowski SJ

Dzięki chrześcijanom ludzie niewierzący, grzeszni i pogubieni mogą skosztować i zobaczyć, jak dobry jest Pan. Dlatego Jezus porównuje uczniów do soli i światła. "Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście…
Lukaso
Dzięki chrześcijanom ludzie niewierzący, grzeszni i pogubieni mogą skosztować i zobaczyć, jak dobry jest Pan. Dlatego Jezus porównuje uczniów do soli i światła.

"Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata" (Mt 5, 13.14).