Inka
12776

♥ WYPOWIEDZI ŚW. JANA VIANNEY' A ♥

WYPOWIEDZI ŚW. JANA VIANNEY' A "Szatan, mój drogi - mówił ks. Vianney - mało sobie robi z dyscypliny i innych narzędzi pokutniczych. Do ucieczki przymusza go umartwienie w piciu, jedzeniu i …
tahamata
„Przyjaciele Boga rozpoznają się wszędzie”
"Jeśli kapłan, widząc znieważanie Boga i ginące dusze, milczy -

biada mu! Jeśli nie chce się potępić, winien w razie jakiegoś nieporządku w swej parafii podeptać wzgląd ludzki i obawę, że będzie wzgardzony, czy znienawidzony"
”Jeżeli mielibyśmy głęboką wiarę, ujrzelibyśmy Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, podobnie jak aniołowie widzą Go w niebie.”
One more comment from Króluj nam Chryste !
"Podczas swego ziemskiego życia Jezus Chrystus nigdy nie przechodził przez żadne miejsce bez obfitości swoich błogosławieństw, z czego możemy wnioskować, jak wielkie i bezcenne winny być dary, w których uczestniczą ci, co mają szczęście przyjmować Go w Komunii świętej; inaczej mówiąc, największe nasze szczęście na tym świecie polega na przyjmowaniu Jezusa w Komunii świętej."
Jedrek.
nowy2017 — 2012-07-29 15:23:40:
Niebo nie patrzy na to,czy kapłan jest wykształcony,czy ma erudycję,ale na to,czy ma prawdziwą pokorę.
================================================
NIEBO PATRZY CZY KAPŁAN WYKONUJE BOŻE PRAWO ZGODNIE Z EWANGELIĄ I PRAWDĄ ! A NIE CZY KAPŁAN PODPORZADKOWUJE SOBIE PRAWO BOŻE POD OBECNĄ SYTUACJĘ ŻYCIOWĄ I SPOŁECZNO -POLITYCZNĄ.
„najstraszliwszą pokusą jest nie być kuszonym; jest to stan tych, których diabeł przygotowuje do piekła".
„Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”.
3 more comments from Króluj nam Chryste !
"Jeśli nasze ręce dotknęły pachnidła, przeniosą aromat na wszystko, czego się dotkną. Przepuśćmy nasze modlitwy przez ręce Najświętszej Panny. Ona je wonią napełni."
"Wcale nie trzeba wielu słów, aby się dobrze modlić. Wiarą wierzymy, że tam, w św. Tabernakulum, obecny jest dobry Bóg; jemu otwierajmy serce; że nas dopuszcza do siebie, z tego się radujmy; oto najlepszy sposób modlitwy"
"Wszystkie dobre dzieła razem wzięte nie dorównują Ofierze Mszy św., gdyż są to dzieła ludzi, podczas gdy Msza św. jest dziełem Boga."
Engel44
"Gdy modlisz się żarliwie, twoje serce i serce Boga stają się jak dwa kawałki wosku, które stapiają się ze sobą!"
Inka
"Jeśli kapłan, widząc znieważanie Boga i ginące dusze, milczy - biada mu!
Jeśli nie chce się potępić, winien w razie jakiegoś nieporządku w swej parafii podeptać wzgląd ludzki i obawę, że będzie wzgardzony czy znienawidzony"