29:30
pšenka
Jeho pravidla a jeho život v chudobě je hračkou pro každého budhistického mnicha
to není hrdinství nebuďte blázni.
On má být duchovní velmocí, v plnosti Krista a apoštolského učení.
Mějte se zde a nějak to s těmi obludami vydržte v té síti.

zde se píše, že jeho líbání dětí připomíná pedofilní jednání. Ano dívala jsem se a zvedl se mi žaludek. Tak se Otto se svými potěšte:
www.traditio…More
Jeho pravidla a jeho život v chudobě je hračkou pro každého budhistického mnicha
to není hrdinství nebuďte blázni.
On má být duchovní velmocí, v plnosti Krista a apoštolského učení.
Mějte se zde a nějak to s těmi obludami vydržte v té síti.

zde se píše, že jeho líbání dětí připomíná pedofilní jednání. Ano dívala jsem se a zvedl se mi žaludek. Tak se Otto se svými potěšte:
www.traditioninaction.org/…/A516-PedoPope.h…
pšenka
Když se to tak vezme kolem a kolem tak duchovně si můžeme vykonstruovat, že Syn Boží
není myšleno doopravdy , pravda je v třetí duchovoní rovině.


Kdepak jste daleko za pastevcema z Valašska. Bůh vám žehnej.
4 more comments from pšenka
pšenka
Ano tak jste se odkopali v tomto vedru zdá se ,že můj úkol zde se blíži k finiši,
cesta zpět už není.
Vždycky jsem ti říkala, že děti Boží vědí své, podcenil jsi to.To by bylo aby zde nepřítel
nenasel svůjkoukol, byť sebezbožnější


Lumen fidei
ottovonzittau 8.8.2014 13:25:05
Matkou Svatého otce Františka je církev - Maria. Kéž ti Bůh tento hřích nepřičítá.
pšenka
Děkuji ti Pane Ježíši, že mi dáváš poznání a jistotu, že se není čeho bát, jen hříchu a pekla.
pšenka
Bojte se zdejší antikristové, Kristu je Pán i nad vámi.
Nebudete tu věčně, ale co vaše věčnost?
Co na to např. Dubovská-manipulant 1. třídy ostatní nebudu jmenovat, ale tuto směle.
pšenka
Tak to je fakt sila když se sejde několik antikristů na jednom place.

Myslí si, že jsou k nepoznání ba ne , jsou k poznání dítě Boží se nedá ošulit.
Samson1
Co znamená, že je Bůh láska?
Já kárám a trestám ty, které miluji. ...Neklesej na mysli, když Tě Bůh kárá, trestá, Bůh tě vychovává, abys nebyl zavržen s tímto světem. Vždyť i naši pozemští otcové nás vychovávali.
Stále aktuální.
pšenka
ubohé duše vybrali si širokou cestu...

...Vidím takovou spoustu zrádců! Oni nesnášejí, když se jim říká, že je něco špatně. Všemu a každému dají za pravdu, jen aby se mohli dát oslavovat světem, nepřítelem Krista!..
pšenka
Tak to j sem nevěděla, že taková vize existuje...to je Assisi JPII a "tři v jednom" F1
videnia bl.A.K. Emmerichovej
Budovali velikou a bláznivou církev, kde by si byli všichni rovni, a tam, kde stál oltář, bylo pusto a strašlivo…
Mělo to být pravé společenství nesvatých, jedno stádo pod jedním pastýřem, katolíci, evangelíci a všechny sekty se stejnými právy…“
Vidím takovou spoustu zrádců!
Oni …More
Tak to j sem nevěděla, že taková vize existuje...to je Assisi JPII a "tři v jednom" F1
videnia bl.A.K. Emmerichovej
Budovali velikou a bláznivou církev, kde by si byli všichni rovni, a tam, kde stál oltář, bylo pusto a strašlivo…
Mělo to být pravé společenství nesvatých, jedno stádo pod jedním pastýřem, katolíci, evangelíci a všechny sekty se stejnými právy…“
Vidím takovou spoustu zrádců!
Oni nesnášejí, když se jim říká, že je něco špatně. Všemu a každému dají za pravdu, jen aby se mohli dát oslavovat světem, nepřítelem Krista!
Caesar 5.8.2014 22:27:0
5 more comments from pšenka
pšenka
Ach jo a už je zde "svatá", se svým artiklem, aby obviňovala Boží děti.

pšenka
Tobě také bratře Otto ať náš Pána žehná, a naplnítě vrchovatě svými milostmi.
pšenka
Same....

Ještě jedno k tomu. Bazilián BKP to pravděpodobně nebyl.
Pravoslavný také ne.
Zbývá kněz těch co organizovali Majdan se svými seminaristy včele s monsiˇorem
Huzarem a spol.

CO rozpoutali mají.
Huzar je občan USA.
pšenka
Neztrácej nervy, nebuď jak šef "Labie", respektuj to . Děkuji.

Pleva Eva
pšenka
Samsone takovou děsivou zprávu je třeba ověřit. Což jsem už učinila.
Protože to zcela odporuje tomu co jsi zde v posledních dnech vkládal ty sám.

Může to být od vatikánských, kteří organizovali včele s Huzarem Majdan...tedy zmatečné.
Uvidíme. Pokud se dovím něco bližšího dám ti vědět. Tebe sestersky milující Pleva. Něco o Putinovi.
Samson1
Zachovala jsi se jako pleva. Mažeš špatně. Tam bylo svědectví a prosba kněze s UA.
pšenka
S LÁSKOU pro vedoucího FA-LABIA. Třeba nám pookřeje, pročistí si mysl.

www.youtube.com/watch
pšenka
Bratři nehrejte s démonem pingpong. Sedne na vás. Styk s ním je
stejně nakažlivý jako s homosexuály.

Pojďte se bavit o Pánu Bohu.
O modlitbě ať je nám ta chvíle k užitku.
Ostrik
Trefa, Beno. Na to, že jsi tu chvíli, dobrý postřeh. :)))
pšenka
Peklo otevřelo své pruduchy. Ubohé duše...
pšenka
Procházka prospěje i pšence.
2 more comments from pšenka
pšenka
Otto doporučuji procházku. Ve smyslu všeho co už dnes bylo řečeno, si
dovolím poslat ti na rozjímání něco, no možná primitivního, ale je v tom uschována
opravdu perla. tedy zde: www.youtube.com/watch

nevykladej si to ve zlém, je to psáno v Lásce. Dočkáš se mozaika dotváří.
Děkuji za vše. A nezapomeň prosím na to rozjímání.
pšenka
prchej od vatikánu jak před baranem
Samson1
Ty z Valach, přečti si něco z vlašské múdrosti a zjistíš, že po všeckém je h. ale po včelách je med.
pšenka likes this.
pšenka
VIdíš ten služební zlého zde od Mirose po jecmink hlásal HKT popírál co se popřít dalo,
a jak fandí papežovi.
Dnes už na něho nevzpomene.

Tak proč se vlastně od něho distancovat.
pšenka
Otto, pokora je pravda o sobě. A ne se hrbit před člověkem, pozor!!!!
Ponížení je namístě před Bohem.
2 more comments from pšenka
pšenka
A ty kníže ze Zlatých Hor nedávno jsi zde prohlašoval že pravý papež je B16
máš v tom segedýn.
pšenka
Otto viděl jsi /při vší úctě k tobě / někdy ve skutečnosti barana? Já jo
a měla jsem co dělat abych utekla.

Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista./Lassaleta/ Ten čas je tu. Co ješět více očekávat....
Slovo Boží pošlapali sami se stali solí co nesolí.

A ty jak ten v té ohradě porád dokola říkám jak Dubovská.
Samson1
Přesně otto. protože Pavel věděl, že je psáno: Knížeti svého lidu nezlořeč a omluvil se. Bratři , nevěděl jsem, že je to velekněz a to musí platit i v Zákoně Novém.
pšenka
I ten co točí tu desítku to ví !

www.youtube.com/watch
pšenka
Když tak i v Gal 1,9

Láska musí být spojena s Pravdou jinak je to hlásáni new age....
5 more comments from pšenka
pšenka
Dnes je jediné čisté evangelium u baziliánů na Ukrajině, kteří pro toto Slovo BOží
trpí i fyzické násilí a pronásledování.
pšenka
Otto, tvůj svatý otec ve vatikáně učí v seminářích budoucí kněze kázat, HKT která
popírá jak víš co se popřít dá. Je to fakt k pláči
jak dáváš najevo svou náležitost
k tomuto novému učení. Jsi natolik erudovaný a víš o co jde. A přesto jak baran
tvrdíš věci proti pravdě. Nech si svého svatého otce já si nechám čisté Svaté Evangelimu
mého Pána Ježíše Krista. Bůh ti žehnej.


More
Otto, tvůj svatý otec ve vatikáně učí v seminářích budoucí kněze kázat, HKT která
popírá jak víš co se popřít dá. Je to fakt k pláči
jak dáváš najevo svou náležitost
k tomuto novému učení. Jsi natolik erudovaný a víš o co jde. A přesto jak baran
tvrdíš věci proti pravdě. Nech si svého svatého otce já si nechám čisté Svaté Evangelimu
mého Pána Ježíše Krista. Bůh ti žehnej.


Žádné jiné evangelium
6Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. 7Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. 8Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! 9Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!
pšenka
Jdu po práci, jak říkaval drahý Tulák
pšenka
Když už se vměšuješ...
pšenka
Meleš svou přečti si souvislosti
Samson1
Neb krátce řečeno, jestli někdy opravdu nepotřebujeme nějakého Nátana a tvrdé usvědčení s hříchu. Abychom s Davidem též prosili o: Stvoř mi čisté srdce Bože, pevného ducha obnov v nitru mém Pane a svého svatého Ducha mi neodnímej....Hříšné budu učit tvým cestám.
pšenka
Otto ...
...ke komu by se ve zlém vymezili...

Vymezil se sv. Pavel ve zlém, když prohlásil Gal 1,9 anathemu na ty co hlásali jiné evangelium.???

Samsone , zkus se vrátit a pročíst si kom .zpětně, abys věděl o čem je řeč.
Samson1
Milá pšenko, pravda s církve se nikdy nevytratila, protože Kristus je ve své církvi stále přítomný. Právě svátosti církve a liturgie v sobě vždy nesly přítomnost Kristovu a působení Ducha svatého, nehledě na hodnost a nehodnost vysluhovatele svátosti. Udělala jsi někdy vážný hřích? Je tu svátost smíření. Ve velmi mnoha případech by věřící třeba bez svátosti smíření byli v pekle. A to je mohl …More
Milá pšenko, pravda s církve se nikdy nevytratila, protože Kristus je ve své církvi stále přítomný. Právě svátosti církve a liturgie v sobě vždy nesly přítomnost Kristovu a působení Ducha svatého, nehledě na hodnost a nehodnost vysluhovatele svátosti. Udělala jsi někdy vážný hřích? Je tu svátost smíření. Ve velmi mnoha případech by věřící třeba bez svátosti smíření byli v pekle. A to je mohl zpovídat kněz, který byl třeba zrovna ve hříchu. Koukol roste s pšenicí, žeň budou dělat andělé a před Pánem nic neschováme, spíš nám mnohdy musí ještě připomenout hříchy, které si neuvědomujeme, neuvědomuješ, třeba v postojích a slovech, v myšlení, nedostatku pokory, nějaký ten díl duchovní pýchy atd. Ale hlavně v nedostatku lásky. Víš pšenko, abyste se milovali tak, jako já jsem miloval já vás a to je láska Ducha svatého. Milujeme v síle Ducha svatého a nebo si na křesťany hrajeme, pouze.?????

Milý Otto, myslíš, že se jednou dovíme kde se nám ta svatá pravda Kristova Evangelia v půběhu dějin
římské církve ztratila?
Nebo nás to nemusí zajíma
pšenka
Znám odpověď! Hleď si své spásy Pšenko a spásy těch co ti byli svěřeni.
Každý si budeme za svoje....

pšenka
Milý Otto, myslíš, že se jednou dovíme kde se nám ta svatá pravda Kristova Evangelia v půběhu dějin
římské církve ztratila?
Nebo nás to nemusí zajímat.
6 more comments from pšenka
pšenka
ottovonzittau 4.8.2014 10:23:19

Ano máš pravdu .
pšenka
Jsem šťastna, že jsem naplnila jako učedník Krista Pána, jeho testament pod křížem.
Přijala jsem Marii s jejím programem Fiat a Magnifikat do svého nejvnitřnějšího.....

Vím, že mě vede /citelně/ na cestě do Božího království.
A dle toho co už vím z tvých katechezí a co jsem přijala jako pravdu,
mě vede vlastně v Marii - Matce, celá oslavená církev.

Bohu díky za to.
pšenka
Otto vždy je třeba najít viníka. Proč neviníš Vatikán z manipulace křesťanského lidu.
Lid za to nemůže!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pšenka
Popravdě řečeno v uctívání Panny Marie mám teď už dokonalý zmatek.
Aby mě to bylo jasné muselo by se začít od Vatikánu, proč to všechno
povolil a nedal přednost Evangeliu.

Při růženci jak jsem řekla se modlím s tím, že oslovuji v Marii celou oslavenou církev
Ale to jsem asi bílá vrána. Ostatní pod skvělou péči Vatikánu vidí osobu Panny Marie.
pšenka
Ječmínku, pšenka nepropaguje Medžug. , kdyby záleželo na pšence dala by všechny účastníky manipulace v.č. Vatikánu/40 let mlčel/ do klatby Nevěřím ani za mák ,že ty lidi lhali byly . účastny nějaké pro ně nevědomé kabaly.
Jezuitských praktik.
Tolik o tom . Jecmínku snad tě to nepopudí proti mě ještě více, že s tebou nefandím VIcce aspol.
pšenka
Jecmínku, nevím co tě tíží. UPOKOJ SE tím ,že tě mám ráda a je mi líto, že se míjíš cíle.
+Joseph+
nikomu se to nevyhne, když se to ani Panně Marii nevyhlo, všichni tím musíme projít kdo se tomu brání není způsobilí pro Boží království
+Joseph+
všichni dostaneme, za nevěru
pšenka
Slovo patriarchy Eliáše k svátku svatého proroka Eliáše
"Modlitba víry má velkou sílu. I dnes je třeba, aby sešel oheň z nebe
a spálil ducha herezí a ducha smrti.....Modlitba víry má velký smysl....
abychom nebyli paralizování,ale abychom se mohli postavit za Boží zákon
jako prorok Eliáš...je třeba počítat se skrýváním a pronásledováním..."


úžasná je modlitba víry na závěr....
pšenka
Josefe, předpokládám, že se ptáš z dobré vůle a zájmu.
Tedy ti z dobré vůle odpovím.
Patriarcha a jeho komunita tráví dny na kolenou.
Nenávist vatikánské církve proti nim roste,
jsou vystaveni fyzickým útokům, za ty se
baziliáni modlí a posílají jim požehnání Boží.

Zfanatisovaný dav používá kameny.
Bůh však dává najevo nelibost proti tomu jednání.
Napíši jeden případ za všechny, žena která
v …More
Josefe, předpokládám, že se ptáš z dobré vůle a zájmu.
Tedy ti z dobré vůle odpovím.
Patriarcha a jeho komunita tráví dny na kolenou.
Nenávist vatikánské církve proti nim roste,
jsou vystaveni fyzickým útokům, za ty se
baziliáni modlí a posílají jim požehnání Boží.

Zfanatisovaný dav používá kameny.
Bůh však dává najevo nelibost proti tomu jednání.
Napíši jeden případ za všechny, žena která
v popředí házela kameny, dostal mrtvici.