Cardinal Urges: Francis "Must" Finally Provide For Clarity

Utrecht Cardinal Willem Eijk, Netherlands, said that Francis “must” create clarity concerning the teachings on marriage, adultery, intercommunion, and homosexual fornication. Talking to LifeSiteNews.…
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Barbarin likes this.
Samson1
Mívali jsme každou neděli odpoledne tradiční mši a biskup to knězi zakázal. Hmmm
A co má být Samsone, tak choď na "netradiční". Je ti to snad málo?
In nomine Jesus likes this.
Vždyť je to k pláči čemu dáváte víru v jednotě víry s tím koho
stejně nazýváš Samsone satnistou.Je putna na jakou jdeš
jsi s nimi v jednotě víry při každém sezení v katolickém kostele
přijímáš palcebo!

p.s. Jsem překvapena, že kníže Lobkovivic
poslušnost systemu bez duchému -nadevše
Ty písmenka se motají Theo, že? Kéž se tak nemotá mysl...
Česky: Holandský kardinál Eijk vysvětlil, že ve své soukromé kapli začal sloužit mši sv. čelem k Pánu, protože se už nechtěl obracet zády ke Kristu, ale chtěl být čelem ke Kristu ve svatostánku. Dodal, že takto „by se mělo dělat všude“ a že to je „velmi krásné“ a „obohacující“. Dutch Cardinal Eijk explained that he started saying Mass facing the Lord in his private chapel because he no longer …More
Česky: Holandský kardinál Eijk vysvětlil, že ve své soukromé kapli začal sloužit mši sv. čelem k Pánu, protože se už nechtěl obracet zády ke Kristu, ale chtěl být čelem ke Kristu ve svatostánku. Dodal, že takto „by se mělo dělat všude“ a že to je „velmi krásné“ a „obohacující“. Dutch Cardinal Eijk explained that he started saying Mass facing the Lord in his private chapel because he no longer wanted to turn his back to Christ but to face Christ in the tabernacle. He added that this “could be done everywhere” and that it is “very beautiful” and “enriching.”
Barbarin likes this.
ekans
jedině s tridentským ritem, ne s nom
Mates5485 likes this.
....Když jeden jezdec koně zanechá, vezme si ho druhý
třetí atd." Je to příklad křesťana který chodí duchovně uvolněný a nespoutaný.
Jen ho opustí jedna vážeň, uchvátí ho další .

/ Prosím přidejte se k modlitbě se za bratra ekans by ho Hospodin Bůh Izraele
při zdravém rozumu zachovati ráčil /
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Libor Halik shares this.
Holandsko a Česko byly r.2017 zasvěceny PMarii fatimské, PROTO Holandský kardinál Eijk vysvětlil, že ve své soukromé kapli začal sloužit mši sv. čelem k Pánu, protože se už nechtěl obracet zády ke Kristu, ale chtěl být čelem ke Kristu ve svatostánku. Dodal, že takto „by se mělo dělat všude“ a že to je „velmi krásné“ a „obohacující“
perceo3 and one more user like this.
perceo3 likes this.
Jim Dorchak likes this.
Wow one Catholic Cardinal left.
Jim Dorchak likes this.
advoluntas@aol.com likes this.
Sure, clarity about Benedict XVI being pope.
aderito
Pray for his conversion
advoluntas@aol.com likes this.