ona
Smutne jest to, że Polacy sami karczują swoje korzenie, a wielu tylko patrzy z ciekawością...