Filofej
15448

Saladin - muž poslaný Bohom

Saladin bol moslimský vládca ale nie fanatik. Zlomil moc križiakov vo Svätej zemi, pretože to dopustil Boh ale zároveň to bol ušľachtilý, údatný a vojensky nadaný muž a vážili si ho nielen …More
Saladin bol moslimský vládca ale nie fanatik. Zlomil moc križiakov vo Svätej zemi, pretože to dopustil Boh ale zároveň to bol ušľachtilý, údatný a vojensky nadaný muž a vážili si ho nielen moslimovia ale i kresťania. Po svojich víťazstvách prejavil veľkorysosť a dohodami so západnými kresťanskými krajinami povolil kresťanom putovať na Sväté miesta.
Filofej
Učeníci Barabášovi.Ich mentalita je zjavná.Nechcú pokoreného baránka,ktorý ide na smrť bez reptania a modlí sa za svojich mučiteľov.Oni chcú takého,čo mečom a násilím bojuje za Božie práva,ale Bohu sa páčila obeta Barankova a nie Barabášova.
Filofej
N0B0DY.SK,Boh si používa aj pohanov,aby potrestal svoj ľud.Tak,ako poslal Nauchodonozora,ktorý dobyl Jeruzalem,zrúcal chrám a väčšinu obyvateľstva odviedol do zajatia.
Tak ako si Boh použil Nabuchonodozora aby potrestal neverných Izraelitov,tak si použil aj Saladina,aby strestal križiakov,ktorí sa spreneverili evanjeliu a v mene Boha páchali ZLO.
Boh sa totiž vysmievať nedá!
5 more comments from Filofej
Filofej
Tvoje komentáre ,warez,vystavené na lži a domýšľavosti ti mažem aj s tvojimi zákernými lajkovačmi
Filofej
Saladin bol sultán, ktorý chránil svoj ľud pred agresivitou križiakov ktorí prišli do Svätej zeme zo Západnej Európy a masakrovali miestne obyvateľstvo, len preto,že neboli katolíci (masakrovali aj pravoslávnych kresťanov). Saladin ich odtiaľ vyhnal pričom po dobití Jeruzalema katolíkov ušetril,čo bola v tej dobe nevídaná veľkorysosť.
Uvedom si N0B0DY.SK,že votrelcami a agresormi tam boli katolíc…More
Saladin bol sultán, ktorý chránil svoj ľud pred agresivitou križiakov ktorí prišli do Svätej zeme zo Západnej Európy a masakrovali miestne obyvateľstvo, len preto,že neboli katolíci (masakrovali aj pravoslávnych kresťanov). Saladin ich odtiaľ vyhnal pričom po dobití Jeruzalema katolíkov ušetril,čo bola v tej dobe nevídaná veľkorysosť.
Uvedom si N0B0DY.SK,že votrelcami a agresormi tam boli katolíci zo Západnej Európy a vladár Saladin mal prirodzené právo chrániť svoj ľud.
Filofej
Antikrist? Asi nevieš o čom píšeš.
Filofej
V historickej retrospektíve je jasné, že križiacky úsek dejín bol krachom, hanbou a mocenským neúspechom západných kresťanských krajín. Krátkodobý úspech križiakov vo Svätej zemi, dosiahnutý za cenu krviprelievania svätokupectva,lúpeže, znásilňovania a masakru domáceho obyvateľstva, nepriniesol z dlhodobého hľadiska vytúženú moc nad Svätou zemou, ale naopak, posilnil islamské krajiny ku ďalšej …More
V historickej retrospektíve je jasné, že križiacky úsek dejín bol krachom, hanbou a mocenským neúspechom západných kresťanských krajín. Krátkodobý úspech križiakov vo Svätej zemi, dosiahnutý za cenu krviprelievania svätokupectva,lúpeže, znásilňovania a masakru domáceho obyvateľstva, nepriniesol z dlhodobého hľadiska vytúženú moc nad Svätou zemou, ale naopak, posilnil islamské krajiny ku ďalšej expanzii a kresťania už nikdy nezískali vládu nad miestami, kde žil Ježiš. Jediné, čo usporiadatelia križiackych výprav dosiahli, bola brutálna hanba spojená s porážkou, ktorú im uštedril Saladin a ktorý prejavil viac milosrdenstva ako ktorýkoľvek kresťanský vládca tej doby.
Tí čo adorujú križiacke výpravy, tak adorujú hanbu a konečnú porážku s ňou spojenú.
Nadšení križiaci kričali: "Boh to chce!" Ukázalo sa že to bolo presne naopak pretože ak by to Boh chcel tak by Saladin tak hanebne neskončil moc križiakov nad Svätou zemou, ktorá sa potom už nikdy neobnovila. A kto to nechce pochopiť tak musí byť duševne narušený a žije iba v ilúziach.
Filofej
Saladin prešiel dlhým vývojom ku miernosti a slachetnosti.Udalosti,ktoré som opísal sú historické a doložené. On svoj tvrdý postoj ku nemoslimom zmenil na šľachetný.Vdaka Saladinovi nedošlo ku masakru kresťanov po dobití Jeruzalema a vďaka Saladinovi aj po porážke získali kresťania prístup ku Svätým miestam.
Peter(skala)
Ve svém známém osobním testamentu Saladin vyjádřil své odevzdání džihádu. Koneckonců, jak píše jeho tajemník, rádce a životopisec Ibn- Šaddad Baha an- Dín, jeho upřímným přáním bylo bojovat proti nevěřícím, dokud bude jediný z nich chodit po povrchu země.
(Hindley Geoffrey: Saladin a počátky džihádu, str.20)

V pondělí ráno sedmnáctého dne druhého rabí’u, dva dny po vítězství, nechal Saladi…More
Ve svém známém osobním testamentu Saladin vyjádřil své odevzdání džihádu. Koneckonců, jak píše jeho tajemník, rádce a životopisec Ibn- Šaddad Baha an- Dín, jeho upřímným přáním bylo bojovat proti nevěřícím, dokud bude jediný z nich chodit po povrchu země.
(Hindley Geoffrey: Saladin a počátky džihádu, str.20)

V pondělí ráno sedmnáctého dne druhého rabí’u, dva dny po vítězství, nechal Saladin přivést zajaté templáře a špitálníky a pravil: „Očistím zemi od obou těchto dvou nečistých pronárodů.“ Nabídl potom padesát dinárů každému, kdo mu přivede zajatce z jejich řad, a velice rychle mu jich přivedli stovky. A on rozkázal, aby jim usekali hlavy, neboť je chtěl raději zabít, než je mít za otroky. Spolu s ním tam byla řada učenců, súfijů a zbožných mužů a asketů. Všichni sultána žádali, aby mohli každý zabít jednoho zajatce a vytahovali přitom meče z pochev. Sultán seděl, na tváří měl spokojený výraz, zatímco nevěřící byli zachmuřeni, vojsko sešikováno vedle a emírové seřazeni do dvou řad. Někteří sekli, usekli čistě a byli za to pochváleni, jiní se zdráhali, nedosekli a bylo jim to prominuto, další seknout neuměli, vyvolali posměch a nahradili je další za nimi. Viděl jsem muže, kteří se smáli a zabíjeli, kteří mluvili a konali. Kolik slibů sultán naplnil, kolik chvály pro sebe získal, jakou věčnou odměnu pro sebe získal touto prolitou krví, kolik zbožných činů se událo s každým přeťatým krkem! Kolik čepelí se zbarvilo krví pro žádaná vítězství, kolik nemocí vyléčil tím, že peklu navrátil každého jednoho templáře, kolik sil dal vůdcům, které posílil, kolik praporců rozvinul nad neštěstími, která odrazil, kolik náboženských omylů zahubil, aby dal život islámu, kolik mnohobožství rozprášil, aby vystavěl víru v jediného Boha, kolik záměrů potlačil, aby uspokojil společenství věřících, kolik nepřátel rozsekal, aby zachránil přátele! “
Imád ad-Dín
Stylita and one more user like this.
Stylita likes this.
warez likes this.
Peter(skala)
nepochybujem že trolovia si prekrucaju Pismo na vlastne záujmy
warez likes this.
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
Beno teraz
Peter(skala) pred 48 minútami
Ten nazov je nejaký divný, pokial sa mysli doslovne
Boh sice dopušťa inovercom vladnuť nad kresťanmi, ak sa spreneveria Bohu, ale nepovedal by som, že ich posiela Boh
Není jiné vrchnosti, než od Boha...

toto je typicke ... už vieš, prečo vladol Hitler a prečo dal tvojich predkov do plynu?
ževraj Boh ho povolal …More
Beno teraz
Peter(skala) pred 48 minútami
Ten nazov je nejaký divný, pokial sa mysli doslovne
Boh sice dopušťa inovercom vladnuť nad kresťanmi, ak sa spreneveria Bohu, ale nepovedal by som, že ich posiela Boh
Není jiné vrchnosti, než od Boha...

toto je typicke ... už vieš, prečo vladol Hitler a prečo dal tvojich predkov do plynu?
ževraj Boh ho povolal vladnuť
Peter(skala)
.... a čo ak je to wiki-dezinformacia... ako napr. film: "Nebeske Kralovstvo"???

myslim na to, že Saladin ma na svedomi zabranenie širenia kresťanstva a naopak rozširenie moslimskej sekty. Toto sa akosi prehliada, ked ho oslavuju...
Filofej
Vzhľadom na jeho šľachetný postoj ku kresťanom, ktorí pri dobíjaní Svätej zeme vraždili, znásilňovali a lúpili, verím, že Boh poslal Saladina,aby im ukázal, čo očakáva od nasledovníkov Ježiša - veľkorysosť, odpustenie a šľachetnosť.Saladin-moslim v týchto cnostiach,ktoré majú pôvod v kresťanstve, ďaleko predčil.
Peter(skala)
Ten nazov je nejaký divný, pokial sa mysli doslovne
Boh sice dopušťa inovercom vladnuť nad kresťanmi, ak sa spreneveria Bohu, ale nepovedal by som, že ich posiela Boh
Stylita likes this.
Filofej
O Saladinovi si mysleli, že inklinuje ku kresťanstvu. Pravdou bolo, že sa inšpiroval kladnými stránkami kresťanských rytierov: ochranou slabých a chudobných, odpúšťaním a veľkorysosťou.
Keď jeho protivník kráľ Richard Levie srdce prišiel o koňa,nechal mu poslať svojich dvoch krásnych bielych koňov,pretože sa nepatrí aby kráľ bojoval bez koňa. A keď anglický kráľ ochorel a jeho lekári mu nevedeli …More
O Saladinovi si mysleli, že inklinuje ku kresťanstvu. Pravdou bolo, že sa inšpiroval kladnými stránkami kresťanských rytierov: ochranou slabých a chudobných, odpúšťaním a veľkorysosťou.
Keď jeho protivník kráľ Richard Levie srdce prišiel o koňa,nechal mu poslať svojich dvoch krásnych bielych koňov,pretože sa nepatrí aby kráľ bojoval bez koňa. A keď anglický kráľ ochorel a jeho lekári mu nevedeli pomôcť, poslal svojho osobného lekára ktorý ho uzdravil.Keď Saladin dobil Jeruzalem, zakázal plieniť a znásilňovať a dovolil odísť kresťanským rodinám naspäť do Európy a dokonca chudobným zaplatil cestu.
Filofej
Ako kresťania veríme a modlíme sa,aby Boh požehnal naše podujatia ak nepodporujú jeho vôli. Pád križiackej moci vo Svätej zemi ukazuje, že ani pápež ani nikto iný nemôže vojensky vládnuť tam,kde si to Boh neželá.Križiaci boli porazení a už nikdy nezískali moc nad územím, ktorého sa zmocnili tak krvavo.