vi.news
17

Xúc cảm: Vatican đã bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của Khâm xứ Paris

Tòa Thánh đã từ bỏ quyền miễn trừ của Khâm xứ Paris, Tổng Giám mục Luigi Ventura, 74 tuổi, phát ngôn viên Vatican, Alessandro Gisotti tuyên bố (ngày 8 tháng 7). Ventura phải đối mặt với bốn khiếu …