Koronavírus odkladá Ženevskú svätokrádež

Prvú Eucharistiu v protestantskej katedrále Saint-Pierre v Ženeve vo Švajčiarsku je od reformácie, ktorá je naplánovaná na 29. februára, odložili na 30. mája. Miestny úrad zakázal všetky zhromaždenia…
ľubica
nechápem prečo je tento článok v iných jazykoch správne preložený,napr. polsky:
Pierwsza "katolicka" Eucharystia w katedrze kalwinistów będzie skandalem
a u nás taká riadna skomolenina, pretože pre toho kto nevie ako je to so sv. omšami vo švajčiarsku, tak nadpis nič nepovie. Preklad:
Pascal Desthieux, biskupsky vikar pre kantony Zenevy, mal 29.2.2020 v reformovanej katedrále sv Petra v Zeneve …More
nechápem prečo je tento článok v iných jazykoch správne preložený,napr. polsky:
Pierwsza "katolicka" Eucharystia w katedrze kalwinistów będzie skandalem
a u nás taká riadna skomolenina, pretože pre toho kto nevie ako je to so sv. omšami vo švajčiarsku, tak nadpis nič nepovie. Preklad:
Pascal Desthieux, biskupsky vikar pre kantony Zenevy, mal 29.2.2020 v reformovanej katedrále sv Petra v Zeneve predsedat sv. omši v NOM/ novus ordo missa /. Posledná omša tam bola slávená v 1536. Zeneva je známe ako Kalvínovo mesto alebo ako protestantský Rím. Myšlienka sláviť NOM v reformovanej katedrále prišla od protestantskej farskej rady! Eucharistia sa bude udeľovať všetkým rovnako: katolíkom i reformovaným. Podľa prezidentky farskej rady je to vraj v ženeve nič neobvyklé!!! Avšak tu sa jedná o sviatosť! A potom aj o jej svätokrádež! Pre koronavírus to bolo posunuté na koniec mája.
----------------------
máme sa radovať? Z čoho? Z toho že, ked sa bežne služia NOM omše , tak idú k sv. prijímaniu rovnako katolíci aj protestanti??? Máme sa tešiť zo svätokrádeží? A Vatikán prečo z toho nevyvodí dôsledky? Co robí Bergoglio? Hádam nechce niekto tvrdiť, že nevie o tom? On? Pochádzajúci z modernistov, ktorí ich tam všetkých do jedného musí poznať? Veď tam v ich jadre pred pár rokmi pracoval!
Dana22
Prosím,podpisujte a rozširujte petíciu s názvom NIE,PROTESTANTIZÁCII katolíckej cirkvi:
Prominentní katolíci hovoria nie zamýšľanej protestantizácii cirkvi
Výzva na odpor voči „synodálnej ceste“
lifepetitions.com/petition/support-faithfu…