vi.news
60

Hồng Y thấy ngạc nhiên: Amazon không có các phó tế đã kết hôn nhưng lại muốn các linh mục đã kết …

Hồng y Schönborn của Vienna, người thuộc nhóm chịu trách nhiệm soạn thảo tài liệu cuối cùng của Amazon, bày tỏ sự ngạc nhiên rằng, mặc dù các phó tế đã kết hôn rất hiếm ở Amazonia, nhưng có lại có …