Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Za Zanchettą, protegowanym Franciszka, ma być wystawiony międzynarodowy nakaz aresztowania

Argentyńska prokurator, María Soledad Filtrín Cuezzo, zażądała międzynarodowej pomocy w aresztowaniu biskupa Gustavo Zanchetty, oskarżonego o "homoseksualne molestowanie dwóch seminarzystów". …
14 maja, następnego roku, w rocznicę powstania państwa Izrael Franciszek zwołuje światowych przywódców i możnych tego świata na spotkanie. Celem spotkania, jak wynika z jego słów, jest zbudowanie ,,raju na ziemi,,. Robi się bardziej zimno czy gorąco w związku z taką perspektywą?