Vo Fatime sa modlili za zastavenie pandémie. Ochranu prosili aj pre Slovensko

Fatima 28. marca (TK KBS) Modlitbu zasvätenia národov Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predniesol vo Fatime na sviatok Zvestovania Pána kardinál Antonio Dos Santos, …
Varovanie