vi.news
38

Francis lại một lần nữa nói chuyện với Người xưng tội của ông là Eugenio Scalfari

"Một vài ngày trước, tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Giáo hoàng Francis," nhà báo chống Giáo hội, ông Eugenio Scalfari viết trên Repubblica.it (ngày 16 tháng 1). Scalfari đã gọi điện cho Francis…