Kardynał Müller: rozmowy Franciszka ze Scalfarim to "próżny trud"

Politykowi, który odmawia Różaniec, można ufać bardziej niż temu, kto zdejmuje Krzyż Chrystusa, stwierdził kardynał Müller 21 marca w kościele pw. św Agnieszki w Agone. Było to odniesienie do byłego …
wlowoj
"Próżny trud", lub nie - zależy co chciał osiągnąć.
przeciwherezjom and 2 more users like this.
przeciwherezjom likes this.
mk2017 likes this.