vi.news
31

"Cải cách" Giáo triều sẽ tạo ra "Siêu Thánh Bộ", tiếp tục hạ cấp Giáo lý Đức tin

Sự "cải cách" của Giáo triều Rôma sẽ chứng kiến việc tạo ra một "siêu mục vụ mới" cho việc Truyền giáo, làm xói mòn thêm vị thế của Tu hội về Giáo lý Đức tin. Truyền giáo đã chết trong Giáo hội kể …