Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
teologiapolityczna.pl
cedcde
1

11 lutego. O. Jacek Salij OP komentuje Ewangelię

Czytanie (1 Krl 8, 22-23. 27-30) Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: „…
Anieobecny
Właśnie nasze pokolenie powinno szczególnie usłyszeć te słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Umiecie dobrze uchylać Boże przykazania, aby swoją tradycję zachować”...