vi.news
25

Cha Fournier thấy "Địa ngục" giữa ngọn lửa tại Nhà Thờ Đức Bà

Có "ít khói và hầu như không nóng" khi Cha Jean-Marc Fournier bước vào Nhà thờ Đức Bà đang cháy ở Paris. Fournier là giáo sĩ của đội cứu hỏa Paris. Ông đã cứu Bí tích Thánh và Vương miện gai của …