Libor Halik
1335

Dnešní církev následuje hříšnou Evu, ne Pannu Marii

Protože nový katechismus neobsahuje žádnou zmínku o tom, že muž je hlavou ženy, přestože Nový zákon to učí častěji než mnohé jiné nauky naší víry, tím, že schvalovali službu ministrantek, nebo tím, …
Libor Halik
Proroctví řeholního římskokatolického kněze Fredericka Fabera z 19. května 1861: "...v posledních dnech oklamání povstane z dobrých lidí, kteří budou stát na špatné straně." L: Dnes z těch mariánských ctitelů, kteří však neuctívají skutečnou Pannu Marii, ale falešnou kopii z Medžugorje a od jiných falešných postmoderních vizionářek a vizionářů. Před těmi stovkami falešných kopií varovala i …More
Proroctví řeholního římskokatolického kněze Fredericka Fabera z 19. května 1861: "...v posledních dnech oklamání povstane z dobrých lidí, kteří budou stát na špatné straně." L: Dnes z těch mariánských ctitelů, kteří však neuctívají skutečnou Pannu Marii, ale falešnou kopii z Medžugorje a od jiných falešných postmoderních vizionářek a vizionářů. Před těmi stovkami falešných kopií varovala i blah. Kateřina Emmerichová.