lt.news
33

Visi požymiai nurodo neapgalvotą celibato panaikinimą

Klerikalinis celibatas yra „disciplina“, bet ne „doktrina“ (tarsi Vatikanas į doktriną žvelgtų kiek griežčiau nei į discipliną), Vyskupų Sinodo spaudos konferencijoje birželio 17-ąją apie artėjantį …