Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Francis bộc lộ sự "khiếp đảm" rõ ràng bởi truyền thông đang phát điên với mình

Francis than thở về giới truyền thông tuyên bố rằng ông "không đủ can đảm" để sử dụng Querida Amazonia xóa bỏ đời sống độc thân [như thể đồng tình với truyền thông mới là "can đảm"] hoặc thậm chí …