fil.news
26

Bakit Nag-ordina si Dubia Kardinal Meisner ng "Napakaraming" Homoseksuwal?

Ang pabor sa homosekuwal na Hesuitang si Klaus Mertes ay pinayagang ilathala ang isang artikulo ng propaganda na nagtataguyod ng mga homoseksuwal na pari at kanilang [kanyang?] "paraan ng …