O sytuacji i przyczynach upadku Francji, zaczynając od Ludwika XIV

O sytuacji i przyczynach upadku Francji, zaczynając od Ludwika XIV: „Więc trwonił król dochody państwa, krwawicę rąk pracowitych, jego ministrowie wynajdywali takie podatki, iż robotnik i chłop upada…