Agnus
79

ARTYKUŁY I KSIĄŻKI W FORMACIE PDF - W obronie papiestwa i nieomylności Kościoła rzymskiego

W czasach apostazji należy przylgnąć do prawdziwej nauki Kościoła Katolickiego tu też możesz znaleźć skarb: www.ultramontes.pl/ksiazki_pdf.htm