teologiapolityczna.pl
cedcde

10 maja. Komentarz do Ewangelii o. Jacka Salija OP

(Dz 9,1-20) Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w …