tr.news
21

İstifa Zamanı: Kardinal O’Malley’in Çifte Standardı

Kendisini büyük suiistimal soruşturmacısı olarak tanıtan Boston Kardinali O’Malley, Pazartesi günü, Kardinal Theodore McCarrick tarafından yapılan tacizleri ayrıntılı olarak açıklayan bir mektubu …