templumchristi.pl

Prawo naturalne w ujęciu św. Tomasza | Templum Christi

· ekscerpcje z innych źródeł · Prawo natury (lex naturalis) jest odbiciem prawa wiecznego w umyśle i pośrednio przez wnioskowanie oddziałuje na świad…
olek19801 likes this.
Tradycja i Wiara