tores
2484

Fanatismus jest špatná vlastnost katolíků?

P. Štěp. Masiák O. P. Žijeme v době, kdy každé nadšení pro věc katolickou, pro svědomité plnění svých náboženských povinností, pro víru, pro rozkvět Církve, nejen nevěrci, ale bohužel i vlažní …
tores
Zlatá slova katolického kněze.
Odpočinutí lehké dej mu, ó, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá v pokoji. Amen.
tores