vi.news
56

Thư ký cá nhân của Francis trở thành thành viên của Ủy ban quảng bá tài liệu Abu-Dhabi

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã thành lập một Ủy ban cao hơn liên tôn giáo để thúc đẩy các ý tưởng sai lầm có trong Tài liệu về tình huynh đệ của con người được ký bởi Giáo hoàng Francis …