vi.news
46

Francis tham gia thánh lễ buổi sáng tại Bàn thờ phụ ở St Peter's

Giáo Hoàng Francis đã tham gia Thánh lễ sáng ngày 22 tháng 8 tại bàn thờ phụ của Thánh Pius X tại Nhà thờ Thánh Peter, Vatican. Bức ảnh được chụp bởi huynh Andrew Torrey của Legionaries of Christ và …