Ranná homília: Stavajme na Ježišovej skale, rozpoznajme piesok

Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty (Vatican Media) PÁPEŽ FRANTIŠEK Ranná homília: Stavajme na Ježišovej skale, rozpoznajme piesok Nestavajme náš život na prechodných veciach, poďme ku „skale“…
dyk and one more user like this.
dyk likes this.
Môj názor, že krajšie by to bolo formulované : Stavajme na Slove . Ježišovi.
Peter(skala)
nie, že by to bolo niečo heretické.. ale ked by si chcel poukazať na "skalu", tak ako by si to sformuloval?

Ked Ježiš chcel poukazať na "skalu (Petra)", tak povedal: "... na tejto skale (na Petrovi) postavím Cirkev..."
Ja som myslel,že základ je Božie Slovo, prikázania .Na počiatku bolo Slovo.Kameň ,čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
Toto som mal na mysli.Nie,že by som nemal pápežov v úcte,ale na prvom mieste je ten kameň uholný.Preto ho vždy dávam na prvé miesto,ktoré mu patrí.
Keby pri Tebe stál Pán Ježiš a sv.Peter vyberieš si Petra?keby si bol postavený pred voľbu.Pretože mám z Teba niekedy taký pocit.
Pavol IV and one more user like this.
Pavol IV likes this.
zaba likes this.
Peter(skala)
Samozrejme, že keby Ježiš chcel, aby som nasledoval Jeho a nie Petra, tak by som si vybral Ježiša, lenže častokrat je to o tom, že ked chceme nasaleedovať Ježiša, tak On ásm vyžaduje aby sme nasledovali Ho skrze Petra.

Nehovorím o skutkoch, lebo Peter skutkami aj zhrešil, ale o učení vo viere a mravoch, ktoré je neomylné.

Všimni si kolkrat Ježiš poukazoval na to, že ak niekto chce nasledovať …More
Samozrejme, že keby Ježiš chcel, aby som nasledoval Jeho a nie Petra, tak by som si vybral Ježiša, lenže častokrat je to o tom, že ked chceme nasaleedovať Ježiša, tak On ásm vyžaduje aby sme nasledovali Ho skrze Petra.

Nehovorím o skutkoch, lebo Peter skutkami aj zhrešil, ale o učení vo viere a mravoch, ktoré je neomylné.

Všimni si kolkrat Ježiš poukazoval na to, že ak niekto chce nasledovať Jeho, tak musí nasledovať Jeho Otca,Matku i pápeža:

Ukaž nám Otca!
- Tolký čas som s vami a nevidíte? Kto viudí mna, vidí Otca.
- Hla, tvoja Matka
- Kto vás počuva, mna počuva
- Ty si Peter a na tejto skale postavim Cirkev

Nehovorí: len Mna treba počuvať, ale ak chcete Mna počuvať, musíte počuvať aj Otca, Matku, pápeža
Matúš 16, 18
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Lekcia 3


Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovi Keby však Peter nebol vyznal, že Kristus sa vo vlastnom zmysle narodil z Otca, zaiste by nebolo potrebné zjavenie ani by nebolo hodné blahoslavenia považovať Krista za jedného z mnohých adoptívnych synov. Veď aj tí, čo boli predtým na lodi, …More
Matúš 16, 18
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Lekcia 3


Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovi Keby však Peter nebol vyznal, že Kristus sa vo vlastnom zmysle narodil z Otca, zaiste by nebolo potrebné zjavenie ani by nebolo hodné blahoslavenia považovať Krista za jedného z mnohých adoptívnych synov. Veď aj tí, čo boli predtým na lodi, povedali naozaj je tento Boží syn (porov. Mt 14,33) a aj Natanael povedal Rabbi, ty si Boží Syn (Jn 1,49). Neboli však nazvaní blahoslavenými, lebo nevyznali také synovstvo, aké Peter, ale považovali ho za jedného z mnohých, nie naozaj za Syna. Alebo možno za takého, ktorý vyniká nad mnohými, ale nie z Otcovej podstaty. A všimni si, ako Otec zjavuje Syna a Syn Otca. O Synovi sa nedá hovoriť bez Otca ani o Otcovi bez Syna. Preto je aj z toho zrejmé, že Syn je jednej podstaty s Otcom a má sa mu vzdávať tá istá poklona. Na základe tohto Kristus ukazuje, že tomu, čo Peter práve vyznal, uveria ešte mnohí; preto dodáva 18 a ja ti hovorím: Ty si Peter.

Hieronym Ako keby povedal: pretože si mi ty povedal „ty si Kristus, Syn živého Boha,“ aj ja ti hovorím - nie márne a zbytočné slová, ale hovorím ti (lebo keď ja hovorím, tak vlastne konám): ty si Peter. Lebo ako sa apoštoli vďaka Svetlu nazývajú svetlom sveta (a to isté platí aj o ostatných Pánových slovách), tak aj Šimonovi, ktorý veril v skalu – Krista (porov. 1Kor 10,4), bolo darované meno Peter.

Hieronym V súlade s metaforou skaly sa mu vhodne hovorí: na tebe postavím svoju Cirkev. To je to, čo nasleduje a na tejto skale postavím svoju Cirkev.

Ján Zlatoústy, Komentár k Matúšovi Čiže na tejto viere a na tomto vyznaní postavím svoju Cirkev. Ukazuje tak, že ešte mnohí uveria tomu, čo Peter práve vyznal. Preto mu dáva vyššie chápanie a robí ho pastierom.

Augustín, Opravy O apoštolovi Petrovi som na ktoromsi mieste povedal, že na ňom bola postavená Cirkev ako na skale. Viem však, že potom som to veľmi často vykladal v tom zmysle, že Pán tu povedal „ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev,“ takže pod „touto skalou“ sa rozumie ten, ktorého Peter vyznal slovami „ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Peter, nazvaný podľa tejto skaly, bol tak obrazom osoby Cirkvi postavenej na tejto skale. Nebolo mu totiž povedané: ty si petra (skala), ale ty si Peter (=skalový, skalný, na skale). Lebo skalou bol Kristus (1Kor 10,4), ktorého keď Šimon vyznal, ako ho vyznáva celá Cirkev, bol nazvaný Peter. Čitateľ nech si vyberie, ktorý z týchto dvoch výkladov je pravdepodobnejší.

Origenes, Komentár k Matúšovi Ak teda aj my zo zjavenia Otca, ktorý je na nebesiach lebo naša vlasť je v nebi (Flp 3,20), vyznáme, že Ježiš Kristus je Syn živého Boha, aj my budeme počuť „ty si Peter,“ lebo skalou je každý, kto nasleduje Krista. Koho však pekelné brány premôžu, ten sa nemá nazývať ani skalou, na ktorej Kristus stavia Cirkev, ani Cirkvou, ani súčasťou Cirkvi, ktorú Kristus stavia na skale.

Catenaaurea.sk
Pavol IV likes this.
Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal."

Cyril Týmito slovami učí, že treba prijať všetko, čo vraví prostredníctvom svätých apoštolov, lebo kto ich počúva, počúva Krista. Heretikom teda hrozí nevyhnutný trest, lebo nedbajú na slová apoštolov; nasleduje totiž: a kto vami pohŕda, mnou pohŕda.

Béda Aby totiž každý vedel, že …More
Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal."

Cyril Týmito slovami učí, že treba prijať všetko, čo vraví prostredníctvom svätých apoštolov, lebo kto ich počúva, počúva Krista. Heretikom teda hrozí nevyhnutný trest, lebo nedbajú na slová apoštolov; nasleduje totiž: a kto vami pohŕda, mnou pohŕda.

Béda Aby totiž každý vedel, že keď počúva ohlasovanie evanjelia alebo ním pohŕda, počúva alebo pohŕda nie nejakými nízkymi osobami, ale Pánom Spasiteľom, ba samotným Otcom; lebo nasleduje: kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal, lebo cez učeníkov počujeme učiteľa a v Synovi ctíme Otca.

Augustín, O Pánovom slove A ak Božie slovo prichádza i k vám a nás postavilo na ich miesto, dajte si pozor, aby ste nami neopovrhli, aby nedošlo k nemu to, čo ste spravili nám.

Béda Dá sa to chápať i takto: „kto vami pohŕda, mnou pohŕda,“ čiže kto nepreukazuje milosrdenstvo jednému z mojich najmenších bratov, nepreukazuje ho ani mne. A „kto pohŕda mnou,“ keď nechce veriť v Božieho Syna, „pohŕda tým, ktorý ma poslal,“ lebo ja a Otec sme jedno (Jn 10,30).
Pavol IV likes this.
One more comment from BernadettaJaMalinka
Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Lekcia 8


Augustín, Komentár k Jánovi Toto je zaiste hodina, o ktorej Ježiš povedal matke, keď sa chystal premeniť vodu na víno: čo mňa a teba do toho žena? Ešte neprišla moja hodina (Jn 2,4). Lebo keď sa chystal konať božské skutky, odháňal matku svojej nie božskej ale ľudskej a slabej prirodzenosti ako …More
Potom povedal učeníkovi: "Hľa, tvoja matka!" A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Lekcia 8


Augustín, Komentár k Jánovi Toto je zaiste hodina, o ktorej Ježiš povedal matke, keď sa chystal premeniť vodu na víno: čo mňa a teba do toho žena? Ešte neprišla moja hodina (Jn 2,4). Lebo keď sa chystal konať božské skutky, odháňal matku svojej nie božskej ale ľudskej a slabej prirodzenosti ako neznámu; teraz však, keď už trpí ako človek, s ľudskou láskou odovzdával tú, z ktorej sa stal človekom. Toto miesto teda poskytuje aj morálne poučenie a dobrý učiteľ vlastným príkladom učí, že zbožné deti sa majú postarať o rodičov. Drevo, na ktorom bolo pribité telo zomierajúceho, bolo akoby aj katedrou vyučujúceho učiteľa.

Ján Zlatoústy, Komentár k Jánovi Vyvracia tak i Markiónovu nehanebnosť. Veď ak sa nenarodil podľa tela, nemal ani matku. Načo sa teda toľko stará len o ňu? A všimni si, ako pri svojom ukrižovaní robil všetko pokojne: hovoril učeníkovi o matke, vypĺňal proroctvá, zločincovi dával dobrú nádej. No pred ukrižovaním sa zdalo, že sa chveje. Vtedy sa totiž ukazovala slabosť prirodzenosti, teraz sa ukazovala hojnosť moci. Aj nás tak učí necúvnuť, keď sa pred protivenstvami rozrušujeme, a keď začneme súboj, znášať všetko ako ľahké.

Augustín Keď sa teda postaral akoby o iného syna miesto seba pre svoju matku, ktorú zanechal, nasledujúce slová ukazujú, prečo to spravil a od tej hodiny si ju učeník vzal do svojho. Do akého svojho vzal Ján Pánovu matku? Veď bol jedným z tých, čo mu povedali: Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou (Lk 18,28). Vzal ju teda nie do svojho hospodárstva, lebo žiadne nemal, ale do svojej opatery, ktorú starostlivo preukazoval z vlastných síl.
Pavol IV likes this.
Paxus likes this.